Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Kollegiala forum: Kollegialt inflytande och beslutsfattande vid KTH

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser. Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Ti 2023-09-26 kl 11.00 - 12.30

Plats: via zoom

Exportera till kalender

En stark och tydlig koppling mellan linjen och kollegiet är avgörande för utvecklingen av KTH:s forskning och utbildning. Med kollegialitet som styrform är grundtanken att de som kan verksamheten bäst och är närmast den också är de bäst lämpade att tillsammans fatta beslut om den. Tydliga strukturer och kollegial styrning är också viktigt för universitets självständighet. Vid KTH finns idag en hög ambition att stärka den kollegiala styrningen och att från årsskiftet etablera fakultetsnämnder vid varje skola. Fakultetsnämnden kommer att få ett övergripande ansvar för strategisk planering av utbildning och forskning inom skolans verksamhetsområde. Lärarledamöter i nämnden ska tillsättas genom val.

Vid detta forum hålls två presentationer och därefter en gemensam diskussion: Kerstin Sahlin som forskar på styrformer på universitet berättar om kollegialitet som ideal och som styrning och Sofia Ritzén, dekanus, beskriver hur långt arbetet på KTH med att ta fram en ny kollegial struktur har kommit. Vi får också reflektioner från Kerstin Sahlin på KTH:s pågående utveckling och har en gemensam diskussion med möjlighet till synpunkter och inspel till pågående utvecklingsarbete.

Kerstin Sahlin är seniorprofessor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation vid Uppsala universitet. Hon har varit 3:e vice ordförande i Kungl. Vetenskapsakademien, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet och prorektor vid Uppsala universitet.

Zoomlänk till mötet hittar ni under skolkollegiernas sidor (på social).