Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tillämpningar för lagring av termisk energi

I denna docentföreläsning berättar Justin NW Chiu om tillämpningar för lagring av värmeenergi. Han kommer bland annat ta upp minskning av energianvändningen i den byggda miljön och reducerade växthusgasutsläpp genom så kallad "peak shaving".

Tid: Fr 2022-09-09 kl 13.00 - 14.00

Plats: M235, Brinellvägen 68

Språk: English

Medverkande: Justin NW Chiu

Kontakt:

Exportera till kalender