Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Strävan efter fusionskraft – med utgångspunkt från Hannés Alfvéns arv

Föreläsning om Plasma fysik och arbetet idag som Hannes Alfvén satte grunden för över 80 år sedan.

Tid: To 2023-10-12 kl 17.00 - 18.00

Plats: Lecture Hall F1, Alfvén Salen, Lindstedsvägen 22, plan 2

Videolänk: Zoom link for online attendance

Språk: Engelska

Kontakt:

Michael Tendler mtendler@kth.se

Exportera till kalender

Den globala investeringen i fusionsforskning har fördubblats under de senaste tre åren då privata företag har anslutit sig till strävan efter fusionskraft.

Behovet av ett hållbart, koldioxidfritt energialternativ för att komplettera intermittenta förnybara källor är tydligt. Fusion är, med förutsättning att det fungerar, just ett sådant alternativ. Emellertid måste enorma vetenskapliga utmaningar övervinnas för att fusion ska bli kommersiellt genomförbar. Under det kommande decenniet kommer många av dessa utmaningar att behandlas i den internationella experimentanläggningen ITER som för närvarande byggs i Frankrike.

De nya fusionsföretagen strävar efter att påskynda utvecklingen av ett kommersiellt system. Men de måste också hantera utmaningarna med att hålla fusionsplasma instängt.

För över åttio år sedan introducerade Hannes Alfvén två enkla men djupgående idéer - Alfvénvågen och styrcenterrörelsen - som fortfarande ligger till grund för utmaningen. Förutsägbara datorverktyg som är förankrade i Alfvéns idéer har ersatt empirisk förståelse för fusionsystem som har styrts av turbulens under det senaste decenniet. Förståelse av optimala fusionsystem har initierats och resulterar i nya och överraskande konfigurationer.

Jag kommer att introducera fusionskraft, de centrala frågorna i dagens forskning och Alfvéns långlivade bidrag.

Talare

Sir Steven Cowley, Director Princeton Plasma Physics Laboratory, Princeton University, USA

Värdar

Michael Tendler, Professor emeritus, Fusion Plasmafysik

Göran Marklund, Tidigare chef för divisionen för Rymd och Plasmafysik divisionen.

Christer Fuglesang, Direktör för KTH:s rymdcentrum