Till innehåll på sidan

Beställa tryck och profilprodukter

För tryck finns det ett upphandlat tryckerier, US-AB. Nuvarande avtal med PGM (profilprodukter) har upphört, hänvisning sker till det statliga ramavtalet för profil- och presentartiklar.

Leverantörer

Tryckerier

Ramavtal är tecknat med Universitetsservice Us AB (US-AB)  med avtalsstart 1/11 2021. Avtalet omfattar dessa delområden:

  1. Avhandlingar
  2. Högtidstryck
  3. Övriga produktioner såsom tryck av broschyrer, rapporter, roll-ups och storformat

Vid beställning kontaktar du Universitetsservice US AB

Profilprodukter

Nuvarande avtal med PGM har upphört. I avvaktan på eget avtal använder vi det statliga ramavtalet, avropa.se . Nytt avtal för KTH väntas vara klart kring årsskiftet. Det finns en del profilprodukter kvar i lager som kan beställas. Kontakta profilshop@kth.se

Beställningsstöd

Vill du ha hjälp i din beställning kontakta kommunikationsavdelningen.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-03