Till innehåll på sidan

Beställa tryck och profilprodukter

För tryck är det US-Ab som är upphandlat tryckeri. För profilprodukter är det Voky som är upphandlad leverantör.

Leverantörer

Tryckerier

Ramavtal är tecknat med Universitetsservice Us AB (US-AB)  med avtalsstart 1/11 2021. Avtalet omfattar dessa delområden:

  1. Avhandlingar
  2. Högtidstryck
  3. Övriga produktioner såsom tryck av broschyrer, rapporter, roll-ups och storformat

Beställningar går via WISUM.

Profilprodukter

Ett ramavtal för KTH:s profil- och presentartiklar finns som gäller 2022-02-10 till 2024-02-09. Leverantören har nyligen bytt namn till Voky AB (f.d. Profilservice Nordic AB). Kontakta profilshop@kth.se

Beställningsstöd

Vill du ha hjälp i din beställning kontakta kommunikationsavdelningen.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-05-04