Till innehåll på sidan

Beställa tryck och profilprodukter

För tryck finns det ett upphandlat tryckerier, US-AB. Nuvarande avtal med PGM (profilprodukter) har upphört, hänvisning sker till det statliga ramavtalet för profil- och presentartiklar.

Leverantörer

Tryckerier

Ramavtal är tecknat med Universitetsservice Us AB (US-AB)  med avtalsstart 1/11 2021. Avtalet omfattar dessa delområden:

  1. Avhandlingar
  2. Högtidstryck
  3. Övriga produktioner såsom tryck av broschyrer, rapporter, roll-ups och storformat

Vid beställning kontaktar du Universitetsservice US AB

Profilprodukter

Ett ramavtal för KTH:s profil- och presentartiklar finns som gäller 2022-02-10 till 2024-02-09. Leverantören har nyligen bytt namn till Voky AB (f.d. Profilservice Nordic AB). Kontakta profilshop@kth.se

Beställningsstöd

Vill du ha hjälp i din beställning kontakta kommunikationsavdelningen.

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-04-12