Beställa tryck och profilprodukter

För tryck finns det två upphandlade tryckerier, Elanders och US-AB. Profilprodukter tas fram av PGM.

Leverantörer

Tryckerier

KTH använder sig just nu av Elanders tryckeri . Vid mallade produktioner såsom avhandlingar, hänvisningsskyltar eller enklare kopiering kan du använda dig av US-AB .

Profilprodukter

För profilprodukter såsom roll-ups, beachflaggor, väskor, t-shirts, pennor, muggar eller dyligt är den upphandlade leverantören PGM.  Original kan i vissa fall tas fram av dem och i annat fall av KTH:s kommunikationsbyrå Prime. Läs mer om hur du beställer formgivning av tryckoriginal på sidan beställa kommunikationstjänster.
Kontakta PGM

Beställningsstöd

Vill du ha hjälp i din beställning kontakta kommunikationsavdelningen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-08-06