Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kontaktuppgifter inom rekrytering och employer branding

Här hittar du kontaktuppgifter för de olika områdena inom rekrytering vid verksamhetsstöd (VS) och för respektive skola samt kontaktperson för employer branding. Tveka inte att höra av dig till oss på HR vid KTH när du har frågor eller behöver hjälp vid rekrytering. Kontakta din skolas HR-avdelning i första hand när du ska påbörja en rekrytering.

Kontaktuppgifter

Frågor rörande rekrytering av teknisk- och administrativ servicepersonal, forskare, forskningsingenjörer, postdoktorer, doktorander, amanuens och tillfälliga (intermittenta) anställningar

Kontakta din skolas HR för att starta upp en ny rekryteringsprocess eller om du har frågor kring en pågående rekrytering.

Kontakt för rekryteringsfrågor på skolorna

VS:  Britt-louise Henriksson  

ABE:  persadm@abe.kth.se

CBH: hr@cbh.kth.se

EECS: EECS kontaktuppgifter

ITM: persadm@itm.kth.se

SCI:  hr@sci.kth.se

Generella och strategiska frågor inom rekrytering

Vid generella eller mer övergripande strategeisk frågor kring rekrytering som tex frågor om annonsmallar, kompetensbaserad rekrytering eller intervjuteknik hör av dig till Maria Salling eller Margita Nilsson via rekryteringsannonser@kth.se  eller kontaktuppgifter nedan. 

Personal vid rekrytering och employer branding vid Personalavdelningen, VS:

Gruppchef Maria Salling

Tel: 08- 790 7080

Handläggare Margita Nilsson

Tel: 08-790 7074

Rekryteringshandläggare Maria Gulwer

Tel: 08-790 6968

Lärarrekrytering vid verksamhetsstödet (VS) och skolornas HR

Kontaktuppgifter vid rekrytering och anställning av lärare, antagning av docenter, befordran av lärare samt vid utnämning av vissa titlar finner du här: Kontaktuppgifter för lärarrekrytering .

Frågor i samband med rekrytering från utlandet, KTH Relocation

För frågor i samband med rekrytering från utlandet bör den sökande i god tid erbjudas kontakt med KTH Relocation, för stöd och vägledning i frågor relaterade till etablering i nytt land. KTH Relocation bistår även rekryterande personal.

relocation@kth.se

Frågor om annonsering

rekryteringsannonser@kth.se

​Frågor av arbetsrättslig karaktär i samband med rekrytering

Arbetsrätt-arbetsmiljö@kth.se

Frågor om stipendier

stipendiegranskning@kth.se

Frågor om rekryteringssystemet

Vid frågor om rekryteringssystemet ska du i första hand vända dig till din superuser på skolan och i andra hand: rekryteringssystem@kth.se