Antenna Limitations and Q-factor Trade-off between Parameters, Steps towards Optimal Antenna Design

Tid: On 2018-12-05 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, KTH, Brinellvägen 8, Stockholm

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Shuai Shi , Elektroteknisk teori och konstruktion

Opponent: Professor Ala Sharaiha, Université de Rennes, Rennes, FR

Handledare: Professor Lars Jonsson