Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Anmäl aktivitet till interna KTH-kalendern

Fyll i detta formulär för att anmäla en aktivitet som du önskar få publicerad i KTH-kalendern på intranätet. Använd formuläret om det gäller aktiviteter som riktar sig till medarbetare, anställda eller studenter på KTH.

Läs detta innan du fyller i formuläret

  • Endast aktiviteter där KTH är avsändare kommer att behandlas.
  • Du behöver anmäla aktiviteten senast en vecka innan aktivitetens startdatum.
  • Enbart aktiviteter som anmäls via detta formulär kommer att publiceras i KTH-kalendern.
  • Anmäl inte disputationer och licentiatseminarier här. Dessa aktiviteter publiceras av handläggare på KTH:s skolor.
  • Beskriv aktiviteten tydligt och överskådligt, samt på svenska och engelska (om det är relevant för målgruppen). 
Innehållsansvarig:info@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-05-15