Till innehåll på sidan

Anmäl aktivitet till KTH-kalendern

Använd nedanstående formulär för att rapportera in aktiviteter till KTH-kalendern.

Observera att:

  • Endast aktiviteter med KTH som avsändare beaktas.
  • Anmälan måste vara KTH-kalendern tillhanda senast en vecka innan aktiviteten startar.
  • Endast texter som skickas genom nedanstående formulär kommer att läggas in.

Disputationer och licentiatseminarier läggs in i kalendern av handläggare på skola och behöver inte inrapporteras.

* = Obligatorisk uppgift

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-04-08