NbTiN for improved superconduction detectors

Tid: Fr 2019-06-14 kl 10.00

Ämnesområde: Fysik, Optik och fotonik

Respondent: Julien Zichi , Tillämpad fysik

Opponent: Professor Grigory Goltsman, Moscow State Pedagogical University, Moskva, Ryssland

Handledare: Professor Val Zwiller

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-05-13