On the measurement and application of cement grout rheological properties

Tid: On 2019-06-12 kl 13.00

Plats: B26, Brinellvägen 23, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Jord- och bergmekanik

Licentiand: Tafadzwa John Shamu

Granskare: Dr Johan Funehag, Luleå tekniska universitet

Huvudhandledare: Professor Stefan Larsson

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-05-20