Till innehåll på sidan

Process Optimization of UV-Based Advanced Oxidation Processes in VOC Removal Applications

Tid: Fr 2018-09-28 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Kemiteknik

Respondent: Francesco Montecchio , Processteknologi

Opponent: Prof. Ernest R. Blatchley III, Purdue University, USA

Handledare: Prof. Klas Engvall