Simulation of Historic Buildings for Enhancement of Preservation and Energy Performance: Issues and Methods

Tid: Ti 2019-06-04 kl 13.00

Plats: B2, Brinellvägen 23, plan 1, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap, inriktning Byggnadsteknik

Respondent: Torun Widström

Opponent: Professor Jesper Arfvidsson, Lunds tekniska högskola

Handledare: Professor Folke Björk

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-05-07