Till innehåll på sidan

Fysisk arbetsmiljö

Med fysiska arbetsmiljö menas den fysiska miljön som är runt omkring oss i vårt arbete.

Förutsättningarna för den fysiska miljön bestäms av faktorer som arbetslokalens utformning, bullerdämpning, belysning, ventilation och hjälpmedel i arbetet. Det handlar också om ett säkerhetstänkande för att undvika olycksfall och skador, om ergonomiskt genomtänkta datorarbetsplatser och om riskfri miljö för allergiker.

Läs mer om den fysiska arbetsmiljön bland KTH:s styrdokument om fysisk arbetsmiljö  och på Arbetsmiljöverkets hemsida om hälsa och säkerhet i arbetsmiljön (www.av.se)

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-10