Fysisk arbetsmiljö

Med fysiska arbetsmiljö menas den fysiska miljön som är runt omkring oss i vårt arbete.

Förutsättningarna för den fysiska miljön bestäms av faktorer som arbetslokalens utformning, bullerdämpning, belysning, ventilation och hjälpmedel i arbetet. Det handlar också om ett säkerhetstänkande för att undvika olycksfall och skador, om ergonomiskt genomtänkta datorarbetsplatser och om riskfri miljö för allergiker.

Läs mer om den fysiska arbetsmiljön i KTH:s regelverket: Fysisk arbetsmiljö  och på Arbetsmiljöverkets hemsida: Fysisk arbetsmiljö Arbetsmiljöverket

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Leif Svanblom
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-10-25