Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personalmobilitet inom Europa (Erasmus+)

Genom Erasmus personalmobilitet kan du som anställd på KTH utbyta erfarenheter och få nya kunskaper. Exempelvis kan du jobbskugga kollegor på andra universitet i Europa eller delta i språkkurser. Som lärare kan du undervisa på ett partneruniversitet och dela med dig av dina kunskaper. Både lärare och administrativ personal vid KTH kan ansöka om stipendium för resa och boende genom Erasmus+.

Intresseanmälan stängd

Intresseanmälan för personalmobilitet i Europa är stängt för sommaren. Intresseanmälan öppnar igen 16 augusti 2024.

Som anställd på KTH kan du med EU-medel, ERASMUS +, utforska olika kompetensutvecklande aktiviteter. Exempelvis kan du jobbskugga en kollega på ett partneruniversitet, ta en språkkurs utomlands, delta i så kallade "Partner days" på andra lärosäten i Europa, eller genomföra andra kunskapshöjande mobiliteter. Stipendiet är ett bidrag till avdelningen som står för resekostnaderna och betalas ut efter hemkomst. 

Syftet med mobiliteten är att du ska se dig själv i ett internationellt perspektiv. Du ska få erfarenhetsutbyte inom ditt område och få ta del av andras kunskaper. Förbered dig på att dela med dig av dina kunskaper till en motsvarande verksamhet.

Mobiliteten ska vara i linje med verksamhetens mål och ha stark koppling till din roll på KTH. Genomförda mobiliteter följs upp av EU där mobilitetens påverkan och resultat utvärderas. Mobilitet ska stimulera både din och KTH:s utveckling och internationalisering. För fortsatt erfarenhetsutbyte kan du välkomna en internationell kollega till KTH.

Villkor för personalmobilitet

All personal kan ta del av stipendiet om mobiliteten är minst två dagar och max två månader. Det vanligaste är att delta i en aktivitet under en vecka.

Du som undervisar eller håller seminarium på exempelvis en konferens behöver undervisa minst åtta timmar. All typ av undervisning räknas (föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination). Du som i vanliga fall inte undervisar kan dela med dig av dina kunskaper på samma villkor.

Process för ERASMUS-mobilitet (pdf 154 kB)

Läs mer om ERASMUS+ 2021-2027

Kommande staff weeks

Hitta fler kommande staff weeks på staffmobility.eu

Hitta fler Erasmus+ staff mobility training courses på dorea.org