Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Olika sätt att medfinansiera utveckling

Det finns stöd att söka för den som vill kompetensutveckla sig själv eller sin personal. Ansökningsprocessen och villkoren ser olika ut för partsgemensamma medel, olika stipendier för kompetensutveckling och personalmobilitet samt det statliga omställningsstudiestödet.

Är du i färd med att anmäla dig till en kurs i syfte att stärka din anställningsbarhet eller göra ett studiebesök på ett partneruniversitet för att utveckla din verksamhet, utforska då dina möjligheter till medfinansiering av utvecklingsinsatsen.