Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Livs- och karriärprogram

KTH:s anställda erbjuds möjligheten till livs- och karriärcoaching i syfte att hålla sig anställningsbara samt stödja till personlig och karriärutveckling. Du söker aktivt tillsammans med din chef till Livs- och karriärplaneringsprogrammet, LOK för att ta del av coachingen. Med stöd av coachen bygger du en handlingsplan för dig och din framtid. Utvalda delar i handlingsplanen arbetar du med tillsammans med din chef och coach i ett avslutande samtal, i syfte att skapa personlig livs- och karriärutveckling.

Praktisk information

Programstart: augusti 2024

Sista dag för ansökan till nästa programstart: 17 juni

Ansökningsblankett med bilaga (pdf 289 kB)

Din ansökan samt signerad bilaga ska skickas till Jennie Reponen, email

Viktigt att tänka på är att ofullständiga ansökningar inte kommer att kunna behandlas.

Livs- och karriärplanering, LOK

Programmet LOK, livs- och karriärplanering ger anställda på KTH individuell handledning/coaching med en extern coach från Starck&Partner. Syftet med coachingen är att den anställde ska få ett stöd och bollplank för att reflektera kring samt planera för utveckling. Målet är att skapa en större medvetenhet kring sina val och beslut. Under coachingens gång bygger programdeltagaren sin egen handlingsplan som verktyg för större medvetenhet om sina möjligheter och ökad work/life balance.

Det är mycket värdefullt att programdeltagarens chef är engagerad och intresserad av den individuella handlingsplan som tas fram. Kontakta gärna oss om du vill få mer stöd i hur du kan arbeta aktivt med handlingsplanen.

Krav på dig som söker till LOK

Livs- och karriärplanering finansieras av lokala partsgemensamma omställningsmedel och är därmed kostnadsfritt för deltagarna. KTH kan enbart erbjuda LOK en gång per anställd. Följande krav måste också vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om livs- och karriärplanering, LOK:

  • Du har en tillsvidareanställning på KTH

  • Du har varit tillsvidareanställd i minst 3 år på KTH

  • Du har en anställning på minst 50 % av heltid.

Kontaktperson vid frågor om LOK

Har du frågor eller synpunkter så är du varmt välkommen att kontakta Jennie Reponen, samordnare av programmet, email

Informationsträff om LOK

Kom och träffa en av våra coacher som berättar om hur en livs- och karriärplanering går till. Vi går också igenom kraven för att ansöka och du får möjlighet att ställa dina frågor och funderingar om vad det innebär att gå programmet.

Träffen tar ca 45-60 minuter, ges digitalt och på svenska. På förfrågan kan informationen även erbjudas på engelska.

Datum för informationsträff:

10 juni kl 11:00 - ca 12:00
11 juni kl 11:30 - ca 12:30

Anmäl dig till informationsträffen: email