Till innehåll på sidan

Livs- och karriärprogram

KTH främjar den interna och externa rörligheten genom att erbjuda anställda möjligheten till en livs- och karriärplanering (LOK).

Livs- och karriärplanering våren 2024

KTH främjar den interna och externa rörligheten genom att erbjuda tillsvidareanställda möjligheten till en livs- och karriärplanering (LOK).

Livs- och karriärplanering finns i olika varianter och inkluderar individuell handledning/coaching.

Respektive utvecklingsprogram genomförs av den anställde i samarbete med en konsult från företaget Starck&Partner  och ska resultera i en individuell handlingsplan.

KTH strävar efter att ge anställda möjlighet att utveckla sin kompetens och därmed behålla sin anställningsbarhet. Det ska vara ett aktivt val att arbeta på KTH.

Livs- och karriärplanering finansieras av lokala partsgemensamma omställnings medel och är därmed kostnadsfritt för avdelning och skola.

KTH kan erbjuda LOK en gång per anställd. Följande krav måste vara uppfyllda för att du ska vara behörig att ansöka om livs- och karriärplanering.

  • Typ av anställning: Tillsvidare anställning

  • Anställningstid: Minst 3 år

  • Anställningens omfattning: Minst 50 %

Informationsmöten Livs- och karriärplanering via zoom

  • Tisdagen den 21 november klockan 15.15
  • Torsdagen den 30 november klockan 16.15

Informationen beräknas ta ca en timme. Anmälan till zoom mötet, kontakta
HR-specialist Karin Eliasson karelia@kth.se

Ansökan

Sista ansökningsdag för att delta i Livs- och karriärplanering (LOK) våren 2024 är
den 5 december. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
Skicka in din ansökan med bilaga per e-post till: Karin Eliasson, HR-specialist Personalavdelningen karelia@kth.se 

Länk till anmälningsunderlag (doc 116 kB)