Till innehåll på sidan

Klocktornet

Historik

Det som vi idag kallar för klocktornet var ursprungligen benämnt observatorietornet och var en del av de fösta byggnader som uppfördes på KTH 1914-1917.

Observatoriet användes av dåvarande fackskolan för väg och vattenbyggnadskonst för geodetiska och astronomiska bestämningar.

Kupolen som ursprungligen var vridbar ligger på en höjd av 73,6 m över sluss-tröskeln.

Nedanför kupolen finns en tornterrass där man har en sällsynt vacker och omfattande utsikt över Stockholm och dess omgivningar.

Observatorietornet pryds av en klocka med tillhörande klockspel.

Klockspelet är utfört av den på KTH campus välrepresenterade konstnären Ivar Johansson.

I boken "Konsten på KTH" (Widegren, Ragnar 1992) kan man läsa följande om denna:

"På en platta över visartavlan står på ömse sidor om en klocka en ung man och en ung kvinna. 

Mannen föreställer solen, eller kanske solguden, och han slår tiden slag mot klockan med sitt gyllene svärd. 

Kvinnan föreställer månen, och hon skuggar ögonen med handen till skydd för solens strålar."

Det finns även en historia kring figurgruppens tillkomst:

När högskolans nya byggnader invigdes skriver arkitekten Erik Lallerstedt "... gjutningen i brons av figurerna å observatorietornet ... av brist på penningar ej kunnat fullbordas.".

Istället uppfördes gruppen i gips. Inför KTH:s hundraårsjubileum, tio år senare 1927, var gruppen i mycket illa åtgången.

Professorn i vattenbyggnad, Wolmar Fellenius som huserade i huset ansåg att något borde göras åt detta och donerade vid sin femtioårsdag 10 000 kr till högskolan för bronsgjutning av gruppen.

Den nygjutna klockgruppen invigdes på jubileumsdagen den 19 september 1927. I gåvobrevet från Professor Fellenius finns följande att läsa: "måtte klangen från klockan städse komma att markera lyckosamma tidsintervall i högskolans framtid".

De bör också uppmärksammas att observatorietornet var platsen för Sveriges första experimentella TV-sändningar som pågick från 1950 till 1956, då riksdagen fattade beslut om införandet av television i Sverige. Se www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/forsokssandningar-fran-kth-firar-60-ar

Den historiska texten är författad av Fredrik Liljeblad.

Bokning av Klocktornet

För att boka Klocktornet och få tillträde dit mejlar ni till: kortexp@kth.se

Önskas guidning kontaktar ni KTH-guiderna på: kth-guidning@kth.se