Skyltar

Här hittar du information om ändring eller nybeställning av befintliga KTH-skyltar.

Ändring eller nybeställning av befintliga skyltar

  • Frostning
  • Text på lameller
  • Text på dörr/glas
  • Ändring av text
  • Beställning av nya skyltar/lameller

Vid frågor kontakta, Andreas Ylén, hantverkarna@kth.se

Felanmälan: ankn 9200
E-post: 9200@kth.se

Behöver du skyltar till en konferens?

Ett event kräver bra skyltning för att gästerna ska hitta och känna sig välkomnade och trygga vid ankomsten till KTH.
Här finner du mer information om vad som är bra att tänka på vid skyltning

Planeringsunderlag för nya skyltar

I KTH:s skyltprogram hittar du information om- och planeringsunderlag för nya skyltar på KTH.

I pdf-dokumenten finns anvisningar beträffande exempelvis vad du bör tänka på ansvarsfrågor, planeringsgång etc.

Övergripande och utvändig anvisning (pdf 3,0 MB)

Fasadskyltning (pdf 1,3 MB)

Invändig skyltning (pdf 3,2 MB)