Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skyltning vid event

Ett event kräver bra skyltning för att gästerna ska hitta och känna sig välkomnade och trygga vid ankomsten till KTH. Det finns mallar som hjälp vid framtagande av skyltinnehåll och KTH:s hantverkare hjälper till med placeringen av skyltar.

Hänvisningsskyltar

Beroende på vilka lokaler som används samt vilken typ av gäster som kommer till konferensen eller kongressen kan det vara bra att använda sig av hänvisningsskyltar på campus. KTH har två storlekar av hänvisningsskyltar: 70x100 cm eller 50x70 cm.

Produktion av innehåll

Produktion av skyltarnas innehåll producerar arrangören och sätter upp i skyltarna som hantverkarna sätter ut. Läs mer under upphandlade tjänster om hur du använder KTH:s upphandlade leverantörer för formgivning samt tryck för hjälp med denna produktion.

Mall för KTH:s hänvisningsskyltar

Beställning

Beställningar av skyltställ görs till KTH:s hantverkare på lokalserviceavdelningen, 9200@admin.kth.se , när det är färre än 150 deltagare på konferensen. Vid större konferenser gör konferenskonsulten dessa beställningar i samråd med arrangören. Vid beställning av hänvisningsskyltar var noga med att uppge de adresser där du vill ha skyltarna utplacerade och vid vilken tid dessa ska finnas på plats samt kan hämtas.

Att tänkta på vid skyltning

Har konferensen eller kongressen många externa gäster är det viktigt med hänvisningsskyltar på campus för att hitta till rätt lokal. Till externa gäster kan det vara bra att bifoga en karta över campus i inbjudan.

Då det sker många ombyggnationer på campus är det viktigt att tänka över hur gästerna enklast når konferensen eller kongressen och om det krävs extra skyltar.

Ibland sker det många olika konferenser på campus samtidigt och flera hänvisningsskyltar används. Tänk därför på att producera ett tydligt innehåll till skyltarna.