Till innehåll på sidan

Inpassering

Nedan finner du information om tillträde, passerkort, fotografering och förlustanmälan.

Allmänt

In och utpassering i KTH:s lokaler sker med passerkort.
För tillträde och passerkort:

Anställda kontaktar för skolan/verksamheten utsedd kontaktperson eller kansli/servicecenter.

Studenter kan också mejla om sin studentbehörighet till: kortexp@kth.se

  • Kom ihåg att alltid mejla från KTH-mejladressen.
  • Se till att alltid vara registrerad för terminen innan du mejlar kortexpeditionen: Kursregistrering
  • Behöver du hjälp med registreringen, så kontakta din studievägledare eller studentexpeditionen:

    Kurs- och studentexpeditioner
  • Gäller det behörigheter utöver studentbehörigheten, kontakta närmaste skolas servicecenter eller kortansvariga.

Hjälp för studenter med kortärenden .

Tillträde och passerkortsärenden:
KTH kortexpedition:
Tel. 08-790 9200, vardagar.
Beställningsformulär passerkort (Gäller endast KTH Campus): intra.kth.se/campus/lokalservice/tilltrade-och-passer/webbformular-passerkort-1.779194

Fotografering och uthämtning passerkort:

KTH Entré
Drottning Kristinas väg 4
För avvikande öppettider t. ex under sommaren, se hemsida: KTH Entré
Ordinarie öppettider: vardagar 08:00 – 16:30

Förlustanmälan passerkort:

Anmäls till KTH kortexpedition tel. 08-790 9200, vardagar 08:00 – 16:30
För avvikande öppettider t ex. under sommaren, se hemsida: Servicenummer 9200
Upphittat passerkort lämnas till KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4

Fel- och förlustanmälan:

Lokalserviceavdelningen:
E-post: kortexp@kth.se
För avvikande öppettider t ex. under sommaren, se hemsida: Servicenummer 9200
Tel. 08-790 9200, vardagar 08.00 – 16:30
 

Campusspecifika anvisningar

AlbaNova

Ansökan om tillträde, passerkort och nycklar:

E-post: access@albanova.se
Tel. 08-790 9833
För mer detaljerad information se: www.albanova.se/staff-information-2/cards-locks-and-keys/

Flemingsberg

Tillträde och passerkort:
Servicecenter
E-post: service@cbh.kth.se

Kista

Tillträde och passerkort:
Servicecenter
E-post: service@eecs.kth.se

Södertälje

Tillträde och passerkort:
Expedition
E-post: service-hpu@kth.se

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-13