Inpassering

Nedan finner du information om tillträde, passerkort, fotografering och förlustanmälan.

Allmänt

In och utpassering i KTH:s lokaler sker med passerkort. För tillträde och passerkort, kontakta för skolan/verksamheten utsedd kontaktperson eller kansli/servicecenter.

Tillträde och passerkortsärenden:
KTH kortexpedition:
Tel. 08-790 9200, vardagar.
Beställningsformulär passerkort (Gäller endast KTH Campus): intra.kth.se/campus/lokalservice/tilltrade-och-passer/webbformular-passerkort-1.779194

Fotografering och uthämtning passerkort:

KTH Entré
Drottning Kristinas väg 4
För avvikande öppettider t. ex under sommaren, se hemsida: KTH Entré
Öppet: vardagar 08:00 – 16:30

Förlustanmälan passerkort:

Anmäls till KTH kortexpedition tel. 08-790 9200, vardagar 08:00 – 16:30
Upphittat passerkort lämnas till KTH Entré, Drottning Kristinas väg 4

Fel- och förlustanmälan:

Lokalserviceavdelningen:
E-post: kortexp@kth.se
Tel. 08-790 9200, vardagar 08.00 – 16:30
 

Campusspecifika anvisningar

AlbaNova

Ansökan om tillträde, passerkort och nycklar:
Separat blankett hämtas hos receptionen på plan 5, denna ska fyllas i och undertecknas av handledare, administratör eller avdelningsansvarig och skickas till AlbaNova reception.

E-post: receptionen@albanova.se
Tel. 08-790 9833, vardagar 08.00 – 16:30

Flemingsberg

Tillträde och passerkort:
Björn Nordbäck
E-post: bjorn.nordback@sth.kth.se

Kista

Tillträde och passerkort:
Servicecenter
E-post: service@eecs.kth.se

Södertälje

Tillträde och passerkort:
Expedition
E-post: service-hpu@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-09-17