Till innehåll på sidan

Webbformulär Passerkort

Passerkort kan endast beställas av utsedd kortansvarig på respektive avdelning alternativt av de Service Center som finns.
Detta formulär gäller endast på KTH Campus.
Campusspecifika anvisningar finner ni här:
Campusspecifika anvisningar

Access cards can only be orderd by someone responsible for access cards at each department or by a Service Center.
This order form is only available for KTH Campus.
You´ll find instructions for other Campuses here:
Instruction for Campuses

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-10-08