Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ledningsgrupp

CBH-skolans ledningsgrupp.

Uppgifter

I ledningsgruppen behandlas alla strategiska och operativa frågor av särskild vikt och skolchefsbeslut av dignitet förankras.

Gruppen är ett rådgivande organ till skolchefen i frågor om utvecklingsplan, budget- och verksamhetsplan, skolans organisation, skolpolicyfrågor samt andra betydande frågor av operativ karaktär.

Ordförande

Amelie Eriksson Karlström, skolchef

Sammansättning

Sebastiaan Meijer, vice skolchef, prefekt medicinteknik och hälsosystem
Mats Jonsson, vice skolchef, FFA
Istvan Furo, prefekt kemi
Carina Lagergren, prefekt kemiteknik
Daniel Söderberg, prefekt fiber- och polymerteknologi
Peter Savolainen prefekt, Genteknologi
Cecilia Williams prefekt Proteinvetenskap
Antonius Van Maris, prefekt, Industriell bioteknologi
Sara Thyberg Naumann, prefekt, Ingenjörspedagogik
Christina Divne, Forskarutbildningsansvarig
Torbjörn Gräslund, Grundutbildningsansvarig
Marie Larson, Administrativ chef
Lena Niemi Birgersdotter, HR-Ansvarig
Simon Barsaum, Ekonomiansvarig
Camilla Johansson, Verksamhetsutvecklare
Ellymay Goossens, Doktorandrepresentant
Fredrik Carlberg, THS-representant