Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Docentkommitté

En docentkommitté vid skolan svarar för prövningen av den pedagogiska skickligheten och docentintervjun (som hålls vid ett tillfälle per ärende). Vid intervjun ska docentkommittén bestå av tre ledamöter varav en ordförande och minst en lärarrepresentant. Studenterna har rätt att vara representerade med en ledamot. Kommitténs sammansättning bör till del reflektera aktuellt forskarutbildningsämne. Kvinnor och män ska vara jämställt representerade i kommittén.

Ordförande

Peter Dinér, professor 

Vice ordförande

Andrea Eriksson, lektor
Pelin Sahlén, lektor

Lärarrepresentanter

Ines Ezcurra, lektor
Kerstin Forsberg, professor
Dmitry Grishenkov, lektor
Lukas Käll, professor
Aman Russom, professor
Jochen Schwenk, professor
Olav Vahtras, professor

Handläggare

E-post: docentur@kth.se
Länk till Kontaktuppgifter handläggare på skola och lärartillsättningar

Mandatperiod

2020-01-01 -- 2024-12-31