Till innehåll på sidan

Miljö- och labbsäkerhetsgruppen

CBH-skolans miljö- och labbsäkerhetsgrupp arbetar tillsammans med skolledningen.
Gruppen leds av skolans labbsäkerhetskoordinator och består av infrastrukturansvarig samt representanter från samtliga institutioner.

Uppdrag

Miljö- och labbsäkerhetsgruppens mål är att:

  • Kommunicera dess arbete till institutionens medarbetare.
  • Hantera frågor och förslag på förbättringar från verksamheten.
  • Rapportera status för verksamhetens miljöarbete.
  • Bidra med institutionsspecifik information till miljöledningssystemets rutiner.
  • Bidra i arbetet med att utarbeta förslag till-, samt följa upp CBH-skolans åtgärder för miljömål.

Sammansättning

Medlemmar Funktion

Labbsäkerhetskoordinator, kontaktperson för gruppen

Infrastrukturansvarig, kemikalieansvarig

Intendent för Campus Valhallavägen
Labbsäkerhetskoodinator SciLifeLab
Genteknologi
Ingenjörspedagogik
Kemiteknik
Medicinteknik och hälsosystem

Proteinvetenskap (Scilifelab)

Proteinvetenskap (Albanova)
Industriell bioteknologi
Kemi

Fiber- och polymerteknologi