Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fråga och distrahera

Datadrivna metoder för automatisk generering av flervalsfrågor för att bedöma läsförståelse av svenska

Tid: Ti 2023-10-17 kl 14.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Tal- och musikkommunikation

Respondent: Dmytro Kalpakchi , Tal, musik och hörsel, TMH

Opponent: Professor Joakim Nivre, Uppsala University, Uppsala, Sweden

Handledare: Associate Professor Johan Boye, Tal, musik och hörsel, TMH

Exportera till kalender

QC 20230915

Abstract

Flervalsfrågor används ofta för summativ bedömning i många olika ämnen. Flervalsfrågor är tilltalande eftersom de kan bedömas snabbt och automatiskt. Att skapa flervalsfrågor manuellt går dock långt ifrån snabbt, utan är en process som kräver mycket expertis inom det specifika ämnet och även inom provkonstruktion.

Denna avhandling fokuserar på att utforska metoder för automatisk generering av flervalsfrågor för bedömning av läsförståelse hos andraspråksinlärare av svenska. Vi lägger grunden för forskning om generering av flervalsfrågor för svenska genom att samla in två datamängder bestående av flervalsfrågor som testar just läsförståelse, och genom att utforma och utveckla metoder för att generera hela eller delar av flervalsfrågor. Ett viktigt bidrag är de metoder för automatisk och mänsklig utvärdering av genererade flervalsfrågor som har utvecklats och tillämpats i praktiken.

Den bästa för närvarande tillgängliga metoden (i juni 2023) för att generera flervalsfrågor som testar läsförståelse på svenska är ChatGPT (dock bedömdes endast cirka 60% av de genererade flervalsfrågorna som acceptabla). ChatGPT har dock varken öppen källkod eller är gratis. Den bästa metoden med öppen källkod som är också gratis är den finjusterade versionen av SweCTRL-Mini, en “foundational model” som utvecklats som en del av denna avhandling. Alla utforskade metoder är dock långt ifrån användbara i praktiken, men de rapporterade resultaten ger en bra utgångspunkt för framtida forskning.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-336531