Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Bridge functions in strongly coupled plasmas

theory, simulations and applications

Tid: Fr 2021-12-10 kl 14.00

Plats: Ångdomen, Osquars backe 31, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Teoretisk fysik Atomär fysik, subatomär fysik och astrofysik

Respondent: Federico Castello Lucco , Rymd- och plasmafysik

Opponent: Associate professor Giorgio Pastore, Department of Physics, Università degli Studi di Trieste, Italy

Handledare: Professor Svetlana V. Ratynskaia, Rymd- och plasmafysik; Dr. Panagiotis Tolias, Rymd- och plasmafysik

Exportera till kalender

QC 20211117

Abstract

Starkt kopplade eller icke-ideala plasma är flerkomponent system av laddade partiklar där minst ett partikelslag har en genomsnittlig interaktionsenergi som är jämförbar eller större än dess termiska energi. Icke-idealiska plasma förekommer naturligt i täta astrofysiska objekt (t.ex. jätteplaners interiörer) men är också konstruerade i laboratoriet (t.ex.  plasmaurladdningar med fasta partiklar). De påträffas vanligtvis i flytande tillstånd, vars teoretiska beskrivning är särskilt utmanande då det saknas små parametrar som kan användas för approximation.Denna avhandling är fokuserad på utvecklingen av en ny teoretisk metod för noggrann beräkning av plasmavätskors strukturella och termodynamiska egenskaper. Förutom deras inneboende betydelse utgör dessa egenskaper också nödvändig input till teorier om dynamiska korrelationer, kollektiva excitationer och transportkoefficienter. Det teoretiska tillvägagångssättet är baserat på det integralekvationsteoretiska ramverket, vars centrala kvantitet är bryggfunktionen; ett abstrakt objekt för diagrammatisk analys som är omöjligt att beräkna eller ens approximera genom expansioner av virialtyp. Här bestäms bryggfunktionen noggrant genom att kombinera element från isomorfteorin för R-enkla vätskor med indirekta extraktioner från datorsimuleringar. Den oöverträffade nivån av noggrannhet i både de strukturella och termodynamiska egenskaperna och den mycket låga beräkningskostnaden, gör metoden till det mest effektiva alternativet till datorsimuleringar av klassiska och kvantplasmavätskor. Tillämpningar på vågor och metastabila egenskaper diskuteras också.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-304947