Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Converging Creativity

Intertwining Music and Code

Tid: Fr 2023-06-09 kl 09.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62182993824

Språk: Engelska

Ämnesområde: Medieteknik

Respondent: Claudio Panariello , Medieteknik och interaktionsdesign, MID, Sound and Music Computing

Opponent: Visiting Professor John Bowers, SARC, Queen's University, Belfast, Northern Ireland, UK

Handledare: Roberto Bresin, Medieteknik och interaktionsdesign, MID; Docent Kjetil Falkenberg, Medieteknik och interaktionsdesign, MID; Iolanda Leite, Robotik, perception och lärande, RPL

Exportera till kalender

QC 20230522

Abstract

I denna sammanläggningsavhandling presenteras ett antal fallstudier med fokus på kreativ programmering (engelska: creative coding) i en rad olika sammanhang. Fokus ligger på hur kreativ programmering stimulerat musikskapande och utforskning av olika musikaliska uttryck, samt hur jag själv interagerat med kod i sådana kontexter. Detta avhandlingsarbete är till stor del influerat av min personliga erfarenheter och bakgrund som kompositör. Även om avhandlingen befinner sig i en akademisk kontext, närmare bestämt inom den vetenskapliga traditionen för ljud- och musikbehandling, så är avhandlingsarbetet också djupt rotat i ett konstnärligt perspektiv. Detta perspektiv har influerat och präglat de studier som beskrivs i denna avhandling, trots att studierna sinsemellan är av ganska skiljd karaktär. Den första delen av denna avhandling beskriver kreativ programmering och dess praktik, olika kreativitetsmodeller samt samspelet mellan utvecklare och kod. Sedan föreslår jag ett perspektiv på kreativ kodning som bygger på idén om kreativitetens asymptotiska konvergens. Detta efterföljs av en genomgång av fem artiklar och tre musikverk, vilka analyseras med hjälp av min ansats till denna praktik. Slutligen granskar och diskuterar jag dessa verk i detalj och avslutar med att föreslå att ramverket för kreativitetens asymptotiska konvergens kan fungera som ett användbart verktyg som bidrar till litteraturen om kreativ kodningspraxis, särskilt för situationer där sådant arbete utförs i en akademisk forskningsmiljö. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-327072