Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Data-Driven Methods for Contact-Rich Manipulation: Control Stability and Data-Efficiency

Tid: Fr 2021-09-17 kl 14.00

Plats: https://kth-se.zoom.us/j/68651867110, F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm (English)

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Shahbaz Abdul Khader , Robotik, perception och lärande, RPL

Opponent: Associate Professor Ludovic Righetti, New York University

Handledare: Professor Danica Kragic, Robotik, perception och lärande, RPL, Centrum för autonoma system, CAS

Exportera till kalender

Abstract

Autonoma robotar förväntas utgöra en allt större närvaro på människors arbetsplatser och i deras hem. Till skillnad från sina industriella motparter, behöver dessa autonoma robotar hantera en stor mängd osäkerhet och brist på struktur i sina omgivningar. En väsentlig del av att utföra manipulation i dylika scenarier, är förekomsten av fysisk interaktion med direkt kontakt mellan roboten och dess omgivning. Därför måste robotar, inte olikt människor, kunna hantera både förväntade och oväntade kontakter med omgivningen, som ofta karaktäriseras av komplex interaktionsdynamik.

Skill learning, eller inlärning av färdigheter, står ut som ett lovande alternativ för att låta robotar tillgodogöra sig en rik förmoga att generera rörelser. I Skill Learning används datadrivna metoder för att lära in en reaktiv policy, en reglerfunktion som kopplar tillstånd till styrsignaler. Detta tillvägagångssätt är tilltalande eftersom en tillräckligt uttrycksfull policy kan generera lämpliga styrsignaler nästan instantant, utan att behöva genomföra beräkningsmässigt kostsamma sökoperationer. Även om Reinforcement Learning (RL), förstärkningsinlärning, är ett naturligt ramverk för skill learning, har dess praktiska tillämpningar varit begräsade av ett antal anledningar. Det kan med fog påstås att de två främsta anledningarna är brist på garanterad stabilitet, och dålig dataeffektivitet. Stabilitet i reglerloopen är nödvändigt för att kunna garanterar säkerhet och förutsägbarhet, och dataeffektivitet behövs för att uppnå realistiska inlärningstider. I denna avhandling söker vi efter lösningar till dessa problem i kontexten av manipulation med rik förekomst av kontakter.

Denna avhandling behandlar först problemet med stabilitet. Trots at dynamiken för interaktionen är okänd vid förekomsten av kontakter, formuleras skill learning med stabilitetsgarantier som ett modelfritt RL-problem. Avhandlingen presenterar flera lösningar för att parametrisera stabilitetsmedvetna policys. Detta följs sedan av lösningar för att söka efter policys som är stabila under slumpmässig sökning, om detta behövs. Några parametriseringar bestå helt eller delvis av djupa neurala nätverk. I ett fall introduceras också en sökmetod baserad på evolution strategies. Vi visar, genom experiment på faktiska robotar, att lyaponovstabilitet är både möjligt och fördelaktigt vid RL-baserad skill learning.

Vidare tar avhandlingen upp dataeffektivitet. Även om dataeffektiviteten angrips genom att formulera skill learning som ett modellbaserat RL-problem, så behandlar vi endast delen med modellinlärning. Utöver att dra nytta av dataeffektiviteten och osäkerhetsrepresentationen i gaussiska processer, så undersöker avhandlingen även fördelarna med att använda strukturen hos hybrida automata för att lära in modeller för framåtdynamiken. Metoden innehåller även en algoritm för att förutsäga fördelningarna av trajektorier över en längre tidsrymd, för att representera diskontinuiteter och multipla moder. Vi visar att den föreslagna metodiken är mer dataeffektiv än ett antal existerande metoder.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-299799