Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Developing Data-Driven Models for Understanding Human Motion

Tid: Fr 2024-02-16 kl 14.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/62347635904

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Wenjie Yin , Robotik, perception och lärande, RPL

Opponent: Professor Anders Heyden, Computer Vision and Machine Learning, Lund University, Lund, Sweden

Handledare: Associate professor Mårten Björkman, Robotik, perception och lärande, RPL; Professor Danica Kragic, Robotik, perception och lärande, RPL

Exportera till kalender

QC 20240117

Abstract

Människor är av primärt intresse för studier inom ämnet datorseende. Mer specifikt, att uppfatta, generera och förstå mänskliga aktiviteter har länge varit en huvudsaklig strävan inom maskinintelligens. Under de senaste årtiondena har datadrivna metoder för modellering av mänsklig rörelse visat stor potential inom olika interaktiva medier och områden för social robotik. Trots dess imponerande framgångar kvarstår utmaningar i att analysera multiagent/multimodal-beteenden och producera högupplösta och mycket varierade rörelser. Denna komplexitet uppstår eftersom mänsklig rörelse i grunden är dynamisk, osäker och sammanflätad med sin miljö. Denna avhandling syftar till att introducera utmaningar och datadrivna metoder för att förstå mänsklig rörelse och sedan beskriva bidragen från de inkluderade artiklarna. Vi presenterar denna avhandling huvudsakligen i stigande ordning av komplexitet: igenkänning, syntes och överföring, vilket inkluderar uppgifterna att uppfatta, generera och förstå mänskliga aktiviteter.

Först presenterar vi metoder för att känna igen mänsklig rörelse (Artikel A). Vi beaktar ett konversationsgruppsscenario där människor samlas och står i en miljö för att samtala. Baserat på transformer-baserade nätverk och graf-faltade neurala nätverk visar vi hur rumsligt-temporal gruppdynamik kan modelleras och uppfattas på både individ- och gruppnivåer. För det andra undersöker vi probabilistiska autoregressiva metoder för att generera kontrollerbar mänsklig rörelse. Vi använder djupa generativa modeller, nämligen normaliserande flöden (Artikel B) och diffusionsmodeller (Artikel C), för att generera och rekonstruera 3D-skelettpositioner av människor över tid. Slutligen behandlar vi problemet med översättning av rörelsestilar. Vi föreslår ett stilöversättningssystem som möjliggör omvandling av rörelsestilar samtidigt som det försöker bevara rörelsesammanhang genom GAN-baserade (Artikel D) och diffusionsbaserade (Artikel E) metoder. Jämfört med tidigare forskning som huvudsakligen fokuserar på enkel rörelse eller träning, beaktar vi mer komplexa dansrörelser och multimodal information.

Sammanfattningsvis syftar denna avhandling till att föreslå metoder som effektivt kan uppfatta, generera och översätta mänsklig rörelse i 3D. När det gäller nätverksarkitekturer använder vi en graf-formulering för att utnyttja korrelationen av mänskliga skelett, därigenom introducera induktiv bias genom grafstrukturer. Dessutom utnyttjar vi transformer för att hantera långsiktiga databeroenden och väga betydelsen av varierande komponenter i datan.När det gäller ramverk för inlärning tillämpar vi generativa modeller för att representera gemensam distribution över relevanta variabler och flera modaliteter, vilka är flexibla nog att täcka ett brett spektrum av uppgifter. Våra experiment visar effektiviteten av de föreslagna ramverken genom att utvärdera metoderna på egna insamlade dataset och offentliga dataset. Vi visar hur dessa metoder tillämpas för flertalet utmanande uppgifter.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-342366