Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Emerging Paradigms in the Convergence of Cloud and High-Performance Computing

Tid: Fr 2023-12-15 kl 10.00

Plats: Visualization Studio, Lindstedtsvägen 9

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Licentiand: Daniel Araújo De Medeiros , Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Granskare: Associate Professor Valeria Cardellini, University of Rome, Tor Vergata via del Politecnico 1, 00133 Roma, Italy

Huvudhandledare: Assistant professor Ivy Bo Peng, Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST); Professor Stefano Markidis, Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST); Associate professor Pawel Herman, Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Exportera till kalender

QC 20231122

Abstract

Framväxande vetenskapliga applikationer är mycket datatunga och starkt kopplade. Nya högpresterande datorsystem anpassar sig till dessa nya krav och motiveras av behovet av prestanda och effektivitet i resursanvändningen. Å andra sidan är moln-applikationer löst kopplade och deras system har mogna teknologier som utvecklats under andra begränsningar än HPC.

I den här avhandlingen diskuteras användningen av moln-teknologier som har mognat under löst kopplade applikationer i HPC-landskapet i tre huvuddelar. Den första delen handlar om implementeringen av HPC-applikationer i molnmiljöer genom användning av containrar och analyserar genomförbarheten och avvägningarna av elastisk skalning. Den andra delen handlar om användningen av arbetsflödeshanteringsystem i HPC-arbetsflöden; särskilt diskuteras ett molekylär dockningsarbetsflöde som utförs genom Airflow. Objektlagringssystem och deras användning inom HPC, tillsammans med ett gränssnitt mellan S3-standard och MPI I/O, diskuteras i den tredje delen av denna avhandling

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-339918