Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Automatisering av aktiv lyssnare processen inom examensarbetesseminarium

Kandidate Examensarbete presentation

Tid: Må 2019-06-03 kl 17.00

Plats: Seminar room Grimeton at COM (Kistagången 16), East, Floor 4, Kista

Medverkande: Karim Kuvaja Rabhi

Exportera till kalender

I dagsläget när studenter ska genomföra en examensarbetspresentation ska det finnas aktiva lyssnare på plats. Aktiva lyssnare är andra studenter som också utför examensarbeten och som lyssnar på presentationen och ställer frågor. Detta är ett moment som alla studenter genomför under sina examensarbeten. Problemet med detta moment är att det inte genomförs på ett smidigt sätt, för att få sitt deltagande godkänt får man en underskrift av examinatorn på plats som bevis på delaktighet.

I detta examensarbete ska hela processen göras smidigare med hjälp av digitalisering av aktiv lyssnare processen, både för studenter och examinatorer. Som student ska det vara enkelt att ställa frågor till presentatören, dessa frågor kommer sedan vara en del av grunden för närvarokontrollen. För examinatorer ska närvarokontrollen och aktiv lyssnare deltagandet förenklas.

Med hjälp av lärplattformen Canvas, som Kungliga Tekniska Högskolan använder sig av, ska det bli lättare för examinatorer att ta närvaro på studenter. Studenter ska med hjälp av en diskussionsfunktion i Canvas kunna ställa sina frågor om presentationen som sedan kommer vara ett underlägg för närvaro och deltagande under presentationen. Canvas kan med sitt applikationsprogrammeringsgränssnitt användas med programmeringsspråket Ruby, vilket är tänkta ska användas, för att digitalisera och förenkla aktiv lyssnare processen.

När projektet är slutfört kommer behärskning och kunskaper om ett nytt programmeringsspråk och Canvas applikationsprogrammeringsgränssnitt innehas. Dessutom är förhoppningen att studenter och examinatorer på Kungliga Tekniska Högskolan enbart ska använda Canvas i aktiv lyssnare processen och på så sätt digitaliseras den delen av examensarbeten.

Nyckelord: Canvas RESTful API, Ruby, automatisering, digitalisering, aktiv lyssnare, examensarbete