Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

E-wallet - designed for usability

Kandidate Examensarbete presentation

Tid: Må 2019-06-03 kl 16.00

Plats: Bachelor's thesis presentation

Medverkande: Bercis Arslan och Blenda Fröjdh

Exportera till kalender

I och med att användning av mobila betalningslösningar (appar) och elektroniska plånböcker (e-plånböcker) ökar, ökar även efterfrågan på en förbättrad användarupplevelse vid interaktion med dessa appar. Området människa-datorinteraktion (MDI) fokuserar på design, utvärdering och implementering av interaktiva datorsystem för mänsklig användning. En aspekt av MDI är användbarhet, dvs kvaliteten på interaktionerna med en produkt eller ett system.

Detta kandidatexamensarbete undersöker hur en e-plånbok kan utformas för att ge en hög användbarhet genom att anpassas till MDI praxis och utvecklas baserat på en formativ utvärdering av designen med hjälp av en uppsättning utvärderingsmetoder för användbarhet.

Forskningsprocessen bestod av en litteraturstudie och utveckling av en prototyp, som utvärderades iterativt genom Thinking-aloud Protocol (TAP) samt en kombination av prestationsmätningar och frågeformulär av en vald testgrupp.

Resultaten från testningarna visade att antalet procent negativa kommentarer höll sig under 50% även vid första iterationen men att det krävdes fler iterationer för att sänka värdet på tiden det tog för att genomföra en uppgift och antalet fel som gjordes.

Avslutningsvis var det tydligt att testpersonerna fann det svårare att förstå konceptet av e-plånboken än att navigera och slutföra uppgifterna. Svårigheterna låg i att förstå hur valutor lagrades och hur transaktioner gick till. När vi utvecklade den här e-plånboken märkte vi att den viktigaste uppgiften var att göra nya funktioner och koncept förståeliga för användaren genom att koppla dem till igenkännliga idéer.

Nyckelord: Användbarhet, användbarhetstestning, e-plånbok, mobilbetalningar, tänk-högt protokoll, prestationsmätningar