Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Generating Optimized and Secure Binary Code

Tid: On 2023-06-07 kl 13.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/65880566532

Språk: Engelska

Ämnesområde: Informations- och kommunikationsteknik Informations- och kommunikationsteknik

Respondent: Rodothea Myrsini Tsoupidi , Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Opponent: Professor Fernando Magno Quintão Pereira, Universidade Federal de Minas Gerais, Brazil

Handledare: Professor Elena Troubitsyna, Teoretisk datalogi, TCS; Professor Panagiotis Papadimitratos, Programvaruteknik och datorsystem, SCS

Exportera till kalender

QC 20230516

Abstract

Den ökande digitaliseringen av det moderna samhället har orsakat snabb spridning av ett brett utbud av inbyggda system, allt från smarta mobiltelefoner och hjärtstimulatorer, till storskaliga industriella IoT system. Dessa datorenheter blir allt oftare mål för cyberangrepp som hotar den personliga integriteten, den ekonomiska säkerheten och ibland även människors säkerhet.

En vanlig källa till säkerhetssårbarheter i datasystem är mjukvara. Nu för tiden är majoriteten av mjukvaran för inbyggda system skriven i högnivåprogrammeringsspråk som kompileras till maskinkod med hjälp av konventionella kompilatorer. Dessa kompilatorer tar ofta inte hänsyn till säkerhetsaspekter i programmets källkod och fokuserar istället på att förbättra prestanda och reducera kodstorlek. Samtidigt producerar säkerhetsinriktade kompilatorer ofta kod som är suboptimal med avseende på prestanda. Denna diskrepans mellan säkerhet och prestanda är problematisk för inbyggda system med stränga restriktioner vad gäller minnesanvändning och energiförbrukning.

Kodåteranvändningsattacker är en av de vanligaste typer av cyberangrepp. Dessa cyberangrepp injicerar data i det angripna systemet, via en minneskorruptionssårbarhet, som ger möjlighet att dirigera om mjukvarans kontrollflöde och kapa systemet. Automatiserad mjukvarudiversifiering är en effektiv skyddsåtgärd mot kodåteranvändningsattacker men nuvarande metoder tillåter inte explicit styrning av prestandaförsämringen. En annan stor cyberangreppsklass är sidokanalsattacker. Dessa cyberangrepp riktas ofta mot kryptografiska implementeringar och syftar till att utvinna säkerhetsviktig information som berör den behandlade datan. Angriparen läser av sidokanalsinformation under programmets exekvering, såsom exekveringstid eller energiförbrukning. Vanliga skyddsåtgärder mot sidokanalsattacker är mjukvaruåtgärder, som dessvärre kan leda till stor prestandaförsämring. En angripare som försöker kapa ett system kan använda en eller flera metoder för att utföra dessa cyberangrepp. Därför måste ofta olika skyddsåtgärder kombineras för att skydda ett system.

Denna avhandling introducerar Säker-vid-Konstruktion Kodoptimering (SecOpt), en villkorsbaserad kompileringsmetod som kombinerar prestandamål med skyddsåtgärder. Närmare bestämt utför SecOpt prestandamedveten automatisk diversifiering mot kodåteranvändningsattacker och genererar optimerad kod som bibehåller mjukvaruåtgärder mot sidokanalsattacker. SecOpts nykelegenskap är dess möjlighet att kombinera motstridiga skyddsåtgärder på ett sätt som bevarar dessa skyddsåtgärders egenskaper. Mer specifikt skapar SecOpt mångfaldiga kodvarianter som uppfyller säkerhetskrav mot sidokanalsattacker, vilket skyddar både mot kodåteranvändningsattacker och sidokanalsattacker.

SecOpt har unika egenskaper jämfört med konventionella kompileringsmetoder, såsom prestandamedvetenhet och komponering av olika skyddsåtgärder i ett formellt ramverk. Kombinationen av säkerhets- och prestandamål är särskilt viktig för resursbegränsade inbyggda system. Sammanfattningsvis är SecOpt en praktisk metod för att optimera säkerhetskritisk kod

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-326717