Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s Kollegiala forum 2020-12-01

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.
Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Ti 2020-12-01 kl 11.00 - 12.30

Plats: via Zoom

Exportera till kalender

Akademiska medborgare eller gäster på forskarhotellet? Om organisationskultur på KTH


Fakultetsrådet välkomnar lärare och forskare till KTH:s Kollegiala forum tisdagen den 1 december kl 11.00 - 12.30 via zoom.

Mötet inleds av Johann Packendorff, som går igenom aktuell forskning om organisationsutveckling och ledarskap i akademiska organisationer. Detta följs av gruppdiskussioner och gemensamma reflektioner.

Länk till mötet hittar ni på skolkollegiernas sida på Social .