Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Learning in the Loop

On Neural Network-based Model Predictive Control and Cooperative System Identification

Tid: On 2023-11-22 kl 13.00

Plats: Q2, Malvinas väg 10, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/61342606211

Språk: Engelska

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Licentiand: Rebecka Winqvist , Reglerteknik

Granskare: Assistant Professor Axel Ringh, Chalmers telkniska högskola, Göteborg, Sverige

Huvudhandledare: Professor Bo Wahlberg, Optimeringslära och systemteori, Reglerteknik; Professor Cristian R. Rojas, Reglerteknik

Exportera till kalender

Abstract

Inom reglerteknik har integrationen av maskininlärningsmetoder framträtt som en central strategi för att förbättra prestanda och adaptivitet hos styrsystem. Betydande framsteg har gjorts inom flera viktiga aspekter av reglerkretsen, såsom inlärningsbaserade metoder för systemidentifiering och parameterskattning, filtrering och brusreducering samt reglersyntes. Denna avhandling fördjupar sig i området inlärning för reglerteknik med särskild betoning på inlärningsbaserade regulatorer och identifieringsmetoder. 

Avhandlingens första del behandlar undersökningen av neuronnätsbaserad Modellprediktiv Reglering (MPC). Olika nätstrukturer studeras, både generella black box-nät och nät som väver in MPC-specifik information i sin struktur. Dessa nät jämförs och utvärderas med avseende på två prestandamått genom experiment på realistiska två- och fyrdimensionella system. Den huvudsakliga nyskapande aspekten är inkluderingen av gradientdata i träningsprocessen, vilket visar sig förbättra noggrannheten av de genererade styrsignalerna. Vidare påvisar de experimentella resultaten att en MPC-informerad nätstruktur leder till förbättrad prestanda när mängden träningsdata är begränsad. 

Med insikt om vikten av noggranna matematiska modeller av styrsystemet, riktar den andra delen av avhandlingen sitt fokus mot inlärningsbaserade identifieringsmetoder. Denna forskningsgren behandlar karakterisering och modellering av dynamiska system med hjälp av maskininlärning. Avhandlingen bidrar till området genom att introducera kooperativa systemidentifieringsmetoder för att förbättra parameterskattningen. Specifikt utnyttjas verktyg från Optimal Transport för att introducera en ny och mer generell formulering av ramverket Correctional Learning. Detta ramverk är baserat på en mästare-lärlingsmodell, där en expertagent (mästare) observerar och modifierar den insamlade data som används av en lärande agent (lärling), med syftet att förbättra lärlingens skattningsprocess. Genom att formulera correctional learning som ett optimal transport-problem erhålls ett mer flexibelt ramverk, bättre lämpat för skattning av komplexa systemegenskaper samt anpassning till alternativa handlingsstrategier. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-338827