Till innehåll på sidan

Hårdvaruförvrängningsmedveten strålformning för MIMO-system

Tid: Ti 2024-03-12 kl 13.15

Plats: Ka-301, Kistagången 16, Kista

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/61208208121

Språk: Engelska

Ämnesområde: Informations- och kommunikationsteknik

Licentiand: Yasaman Khorsandmanesh , Kommunikationssystem, CoS

Granskare: Senior Expert, Adjunct Professor Bo Göransson, Ericsson AB, Stockholm,

Huvudhandledare: Professor Emil Björnson, Kommunikationssystem, CoS; Professor Joakim Jaldén, Teknisk informationsvetenskap

Exportera till kalender

QC 20240219

Abstract

I den kommande eran av kommunikationssystem finns det en förväntad förändringmot att använda hårdvarukomponenter av lägre kvalitet för att optimera storlek, kostnad och strömförbrukning. Denna förändring är särskilt fördelaktig för MIMO-system(multiple-input multiple-output) och internet-of-things-enheter, som kräver många komponenter och förlängd batteritid. Användning av komponenter av lägre kvalitet medfördock försämringar, inklusive olika icke-linjära och tidsvarierande förvrängningar sompåverkar kommunikationssignaler. Traditionellt har dessa förvrängningar behandlatssom extra brus på grund av avsaknaden av en rigorös teori. Denna avhandling utforskarett nytt perspektiv på hur distorsionsstruktur kan utnyttjas för att optimera kommunikationsprestanda. Vi undersöker problemet med distorsionsmedveten strålformning iolika scenarier.

I den första delen av detta examensarbete fokuserar vi på system med begränsadfronthaulkapacitet. Vi föreslår en optimerad linjär förkodning för avancerade antennsystem (AAS) som arbetar vid en 5G-basstation (BS) inom begränsningarna av en begränsad fronthaulkapacitet, modellerad av en kvantiserare. Den föreslagna nya förkodningen minimerar medelkvadratfelet (MSE) på mottagarsidan med användning av ensfäravkodningsmetod (SD).

Efter att ha analyserat MSE-minimering, föreslås en ny linjär förkodningsdesignför att maximera summahastigheten för samma system i den andra delen av dennaavhandling. Det senare problemet löses av en ny iterativ algoritm inspirerad av denklassiska vägda minsta medelkvadratfel (WMMSE)-metoden. Dessutom presenterasen heuristisk kvantiseringsmedveten förkodningsmetod med lägre beräkningskomplexitet, som visar att den överträffar den kvantiseringsomedvetna baslinjen. Denna baslinje är en optimerad förkodning med oändlig upplösning som sedan kvantiseras. Dennastudie avslöjar att det är möjligt att fördubbla summahastigheten vid hög SNR genomatt välja vikter och förkodningsmatriser som är kvantiseringsmedvetna.

I den tredje delen och sista delen av denna avhandling fokuserar vi på signaleringsproblemet i mobil millimetervågskommunikation (mmWave). Utmaningen medmmWave-system är de snabba blekningsvariationerna och omfattande pilotsignalering.Vi utforskar frekvensen av att uppdatera den kombinerande matrisen i en bredbandsmmWave punkt-till-punkt MIMO under användarutrustning (UE) mobilitet. Konceptet med strålkoherenstid introduceras för att kvantifiera frekvensen vid vilken UE:nmåste uppdatera sin nedlänksmottagningskombinationsmatris. Studien visar att strålkoherenstiden kan vara till och med hundratals gånger större än kanalkoherenstiden försmåskalig fädning. Simuleringar bekräftar att den föreslagna nedre gränsen för dettadefinierade koncept inte garanterar mer än 50 % förlust av mottagen signalförstärkning(SG)

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-343548