Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Att Överkomma Barriärer för Finnålsaspiration

Tid: Fr 2023-11-24 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Filipe Marques , Mikro- och nanosystemteknik

Opponent: Assistant Professor Heikki J. Nieminen, Department of Neuroscience and Biomedical Engineering, Aalto University, Espoo, Finland

Handledare: Associate Professor Niclas Roxhed, Mikro- och nanosystemteknik

Exportera till kalender

QC 20231103

Abstract

Cystor, stängda säckliknande strukturer fyllda med vätska eller luft, kan bildas överallt i kroppen. I majoriteten av fall så är cystor godartade, dvs icke cancer-bildande. Cystor kan dock utgöra förstadier till cancer, och indikera var cancer kan börja bildas. Detta gör cystor till utmärkta kandidater för undersökning, särskilt om de uppstår i pankreas. Pankreascancer har lägst grad av överlevande av alla cancertyper efter 5 år i 2023 (12%) pga sen diagnostik och begränsade behandlingsmetoder. Finnålsaspiration (FNA) är en diagnostisk Teknik som används för att aspirera vätska ur cystor. Den här vätskan kan innehålla celler som kan analyseras för att avgöra om cystan är god- eller elakartad, men upp till 66% av prover som tas har lite eller inga celler.

I första hand introducerar vi ett nytt borstkoncept; loop-borsten. Till skillnad från traditionella borstar med ett handtag som har borsthår på slutet, så består denna borste av ett handtag och en loop-formad tråd. Loopen kan komprimeras inuti en FNA-nål och självmant expanderas för att fylla cystvolymer. Dessa loopar kan göras av nitinol eller kommersiellt tillgängliga resorberbara suturer så som Monocryl, PDS II och Catgut. Loop-borsten ökar den mängd celler i cystmodeller som provtas med en storleksordning och är lika säker som den standardiserade FNA-tekniken utan loopen. Denna loop kan utgöra en lovande lösning för den brist på celler som tas i vätskeprover från cystor, vilket kan öka behandlingsalternativen och producera bättre  och mer kostnadseffektiva behandlingar för patienter. 

Senare, presenterar vi en mikrofluidisk device, ungefär lika stor som en hand, som skall användas för rapid on-site evaluation (ROSE) av FNA-prover. Under en ROSE-procedur så förbereds FNA-prover av en cytopatolog i operationsrummet för att vidareundersökas i mikroskop. Cytopatologer är dock ofta tidsbegränsade, vilket förhindrar spridningen av ROSE. Vår device tillåter förberedning av provet med minimal användning av kemiska tillsatser och kan potentiellt implementeras av alla sjukvårdsaktörer. Denna mikrofluidiska device skulle möjliggöra spridning av ROSE-metoden och förminska behovet för patienter att återvända till operationssalen och göra den diagnostiska proceduren snabbare. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-338969