Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Protection of Complex Infrastructure Systems against Intentional Electromagnetic Interference

Tid: On 2023-11-15 kl 13.00

Plats: F3 (Flodis), Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Språk: Engelska

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Per Ängskog , Elektromagnetism och fusionsfysik

Opponent: Professor Farhad Rachidi-Haeri, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerland

Handledare: Professor Daniel Månsson, Elektromagnetism och fusionsfysik; Docent Per Näsman, Fastighetsekonomi och finans

Exportera till kalender

QC 20231025

Abstract

I denna avhandling behandlas sårbarhet avseende antagonistiska hot, i synnerhet avsiktliga elektromagnetiska störningar, så kallad IEMI (eng. Intentional Electromagnetic Interference), hos samhällskritiska infrastrukturer samt hur dessa infrastrukturer kan skyddas mot IEMI. IEMI som metod att störa ut elektronik har sina rötter i militära metoder att störa och sabotera fiendens aktiviteter. Dessa metoder har, särskilt efter ”kalla krigets” slut under 1990-talet anammats av olika kriminella grupperingar och använts ett flertal gånger. Hur ofta och med hur allvarliga resultat är svårt att veta eftersom det inte alltid går att utröna om det är IEMI som orsakar störningar i datorer, nätverk, sensorer och annan elektronik. IEMI lämnar nämligen inga användbara forensiska bevis efter sig. Detta tillsammans med oviljan att rapportera säkerhetsbrister offentligt gör att man kan misstänka att problemet är underrapporterat. Om än inte ett omfattande problem så kan effekten av IEMI-attacker orsaka att medborgarnas förtroende för samhället minskar och också tron på dess förmåga att skydda sig självt. Då IEMI som antagonistisk metod har förmågan att slå ut olika delar av den samhällskritiska infrastrukturen, har behovet att skydda denna mot IEMI lyfts av bland andra Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Få rapporterade fall tillsammans med den antagonistiska naturen hos detta hot gör att traditionell probabilistisk riskanalys inte är tillämpbar för skydd mot IEMI-attacker. I stället föreslås en övergång till resilienshantering och sårbarhetsanalys för att hantera dessa antagonistiska hot. Som en del av förbättringar av byggnadsskydd har skärmverkan hos olika generationer av fönster och glas mätts och analyserats.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-338757