Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Structured Representations for Explainable Deep Learning

Tid: Må 2023-06-12 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/66725845533

Språk: Engelska

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Federico Baldassarre , Robotik, perception och lärande, RPL

Opponent: Associate Professor Hamed Pirsiavash, University of California, Davis, USA

Handledare: Associate professor Hossein Azizpour, Robotik, perception och lärande, RPL; Professor Josephine Sullivan, Robotik, perception och lärande, RPL; Associate professor Kevin Smith, Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Exportera till kalender

QC 20230516

Abstract

Deep Learning har revolutionerat den vetenskapliga forskningen och används för att fatta beslut i allt mer komplexa scenarier. Med växande makt kommer ett växande krav på transparens och tolkningsbarhet. Området Explainable AI syftar till att ge förklaringar till AI-systems förutsägelser. Prestandan hos existerande lösningar för AI-förklarbarhet är dock långt ifrån tillfredsställande.Till exempel, inom datorseendeområdet, producerar de mest framträdande post-hoc-förklaringsmetoderna pixelvisa värmekartor, som är avsedda att visualisera hur viktiga enskilda pixlar är i en bild eller video. Vi hävdar att sådana metoder är svårtolkade på grund av den domän där förklaringar bildas - vi kanske känner igen former i en värmekarta men de är bara pixlar. Faktum är att indatadomänen ligger närmare digitalkamerors rådata än de strukturer som människor använder för att kommunicera, t.ex. objekt eller koncept.I den här avhandlingen föreslår vi att vi går bortom täta egenskapsattributioner genom att använda strukturerade interna representationer som en mer tolkningsbar förklaringsdomän. Begreppsmässigt delar vårt tillvägagångssätt en Deep Learning-modell i två: perception-steget som tar täta representationer som indata och reasoning-steget som lär sig att utföra uppgiften. I gränssnittet mellan de två finns strukturerade representationer som motsvarar väldefinierade objekt, entiteter och begrepp. Dessa representationer fungerar som den tolkbara domänen för att förklara modellens förutsägelser, vilket gör att vi kan gå mot mer meningsfulla och informativa förklaringar.Det föreslagna tillvägagångssättet introducerar flera utmaningar, såsom hur man skapar strukturerade representationer, hur man använder dem för senare uppgifter och hur man utvärderar de resulterande förklaringarna. Forskningen som ingår i denna avhandling tar upp dessa frågor, validerar tillvägagångssättet och ger konkreta bidrag till området. För steget perception undersöker vi hur man får strukturerade representationer från täta representationer, antingen genom att manuellt designa dem med hjälp av domänkunskap eller genom att lära dem från data utan övervakning. För steget reasoning undersöker vi hur man använder strukturerade representationer för senare uppgifter, från biologi till datorseende, och hur man utvärderar de inlärda representationerna. För steget explanation undersöker vi hur man förklarar förutsägelserna för modeller som fungerar i en strukturerad domän, och hur man utvärderar de resulterande förklaringarna. Sammantaget hoppas vi att detta arbete inspirerar till ytterligare forskning inom Explainable AI och hjälper till att överbrygga klyftan mellan högpresterande Deep Learning-modeller och behovet av transparens och tolkningsbarhet i verkliga applikationer.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-326958