Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

The Key to Intelligent Transportation Systems: Identity and Credential Management for Secure and Privacy-Preserving Vehicular Communication Systems

Tid: Må 2020-06-15 kl 14.00

Plats: Zoom (English)

Ämnesområde: Elektro- och systemteknik

Respondent: Mohammad Khodaei , Kommunikationssystem, CoS, Networked Systems Security group

Opponent: Professor Antonio Lioy,

Handledare: Professor Panagiotis Papadimitratos, Kommunikationssystem, CoS

Exportera till kalender

Abstract

Fordonskommunikationssystem (FKS) kan förbättra transportsäkerhet och effektivitet genom att möjliggöra många applikationer, till exempel inom trafikflöde och risker i omgivning. Fordonen utrustas med sensorer och radar och blir därmed en del av ett storskaligt nätverk, så kallade Fordonens internet. När system som FKS impementeras måste användarens säkerhet och integritet säkerställas. Å ena sidan kan fordons sensorer bli felaktiga, vilket kan leda till att falsk information sprids i nätverket. Å andra sidan kan användarens integritet sättas i fara eftersom fordonen enligt standarder måste dela information, t.ex. position, fart, och riktning. Eftersom trådlös kommunikation används så kan betraktare avlyssna fordons kommunikation, vilket kan leda till att viktig information avslöjas. På det visat kan användarna profileras baserat på olika attribut, t.ex. individer som pendlar kan spåras och det gör så att deras hem och arbetsplats kan lokaliseras. För att implementera FKS är det avgörande att säkra kommunikationen och garantera användarnas integritet, dvs. att användarna förblir anonyma. 

Denna doktorsavhandling fokuserar på infrastruktur för förvaltning av identitet- och behörighetsuppgifter och tar hänsyn till säkerhet, integritet, och effektivitet. Utmaningar identifieras för att skapa den viktigaste delen av säkra och integritetsbevarande FKS, så kallade Vehicular Public-Key Infrastructure (VPKI). Vårt system underlättar en säker och integritetsbevarande FKS, och utgör en förbättring över befintliga förslag i säkerhet, skydd av integritet samt effektivitet. Vi utvärderar vårt systems prestanda på ett omfattande sätt. Vårt resultat bekräftar effektiviteten, skalbarheten och robustheten av vårt system. 

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-273636