Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Transfer-Aware Kernels, Priors and Latent Spaces from Simulation to Real Robots

Tid: Fr 2020-11-20 kl 14.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, Stockholm (English)

Ämnesområde: Datalogi

Respondent: Rika Antonova , Robotik, perception och lärande, RPL, Centrum för autonoma system, CAS

Opponent: Associate Professor Jens Kober, Delft University of Technology (TU Delft)

Handledare: Danica Kragic, Robotik, perception och lärande, RPL, Numerisk analys och datalogi, NADA, Centrum för autonoma system, CAS

Exportera till kalender

Abstract

Betänk komplicerade fall av simulering-till-verklighet där det saknas simulatorer med hög precision och endast 10-20 hårdvaruförsök tillåts. Detta arbete visar att även oprecis simulering kan vara till nytta i dessa fall, om det används för att skapa överföringsbara representationer.

Avhandlingen introducerar först en informerad kärna som bäddar in rummet av simulerade trajektorier i ett lågdimensionellt rum med latenta banor. Denna använder en så kallad sekventiell variational autoencoder (sVAE) för att hantera storskalig träning utifrån simulerade data. Dess modulära design medför snabb anpassning till den nya domänen då den används för Bayesiansk optimering (BO) på verklig hårdvara. Avhandlingen och de inkluderade publikationerna visar att denna metod fungerar för flera olika områden inom robotik: rörelse och manipulation av objekt. Dessutom introduceras en variant av BO som garanterar återhämtning från negativ överföring om korrupta kärnor används. En tillämpning inom uppgiftsanpassade handgrepp bekräftar metodens prestanda på hårdvara.

När det gäller parametrisk inlärning, kan simulatorer tjäna som apriorifördelningar eller regulariserare. Detta arbete beskriver hur man kan använda simulering för att regularisera en VAEs avkodare för att koppla ihop det latenta VAE rummet till simuleringsparametrarnas aposteriorifördelning. I och med detta kan träning på ett litet antal verkliga banor snabbt anpassa aposteriorifördelningen till att återspegla verkligheten. Den inkluderade publikationen demonstrerar att detta tillvägagångssätt också kan hjälpa så kallad förstärkningsinlärning (RL) att snabbt överbrygga gapet mellan simulering och verklighet för en manipulationsuppgift på hårdvara.

En långsiktig vision är att skapa latenta rum utan att behöva förutsätta ett specifikt simuleringsscenario. Ett första steg är att lära in generella relationer som håller för sekvenser av tillstånd i en mängd angränsande domäner. Detta arbete introducerar en enhetlig matematisk formulering för att lära in oberoende analytiska relationer. Relationerna lärs in från källdomäner och används sedan för att strukturera det latenta rummet under inlärning i måldomänen. Denna formulering medger ett mer generellt, flexibelt och principiellt sätt att skapa det latenta rummet. Det formaliserar idén om inlärning av oberoende relationer utan att påtvinga begränsande antaganden eller krav på domänspecifik information. Detta arbete presenterar matematiska egenskaper, konkreta algoritmer och experimentell utvärdering av framgångsrik träning och överföring av latenta relationer.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-284138