Till innehåll på sidan

Avdelningarnas e-postlistor

E-postlistor som går till en grupp adresser på avdelningarna. Dessa används för informationsspridning till gruppen adressen syftar på.

Beräkningsvetenskap och beräkningsteknik (CST)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

cst-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) cst-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) cst-doctoral-students@eecs.kth.se

Elektronik och inbyggda system (EES)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

ees-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) ees-teachers@eecs.kth.se 
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) ees-doctoral-students@eecs.kth.se 

Elektromagnetism och fusionsfysik (EMF)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

emf-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) emf-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) emf-doctoral-students@eecs.kth.se

Elkraftteknik (EPE)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

epe-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) epe-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) epe-doctoral-students@eecs.kth.se

Kommunikationssystem (COS)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

cos-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) cos-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) cos-doctoral-students@eecs.kth.se

Medieteknik och interaktionsdesign (MID)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

mid-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) mid-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) mid-doctoral-students@eecs.kth.se

Mikro- och nanosystem (MST)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

mst-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) mst-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) mst-doctoral-students@eecs.kth.se

Nätverk och systemteknik (NSE)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

nse-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) nse-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) nse-doctoral-students@eecs.kth.se

Programvaruteknik och datorsystem (SCS)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

scs-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) scs-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) scs-doctoral-students@eecs.kth.se

Reglerteknik (DCS)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

dcs-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) dcs-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) dcs-doctoral-students@eecs.kth.se

Robotik, perception och lärande (RPL)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

rpl-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) rpl-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) rpl-doctoral-students@eecs.kth.se

Rymd- och plasmafysik (SPP)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

spp-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) spp-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) spp-doctoral-students@eecs.kth.se

Tal, musik och hörsel (TMH)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

tmh-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) tmh-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) tmh-doctoral-students@eecs.kth.se

Teknisk informationsvetenskap (ISE)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

ise-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) ise-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) ise-doctoral-students@eecs.kth.se

Teoretisk datalogi (TCS)

Till vilka E-postlista
Anställd personal och övriga affilierade (t.ex. emeriti, konsulter och gästforskare)

tcs-all@eecs.kth.se

Lärare (professorer, lektorer, forskare och post-docs som undervisar) tcs-teachers@eecs.kth.se
Doktorander (alla antagna forskarstuderande, inklusive industridoktorander och stipendiater) tcs-doctoral-students@eecs.kth.se