Till innehåll på sidan

Funktionsadresser till verksamhetsstödet och ledning

Här hittar du adresser som går till Verksamhetsstödets enheter eller skolans ledning. Adresserna bevakas av personal som tar hand om och besvarar ärenden inom funktionsområdet.

Nedan följer de funktionsadresser som är ingången till ärenden och support inom verksamhetsstödet, vet du inte vilken enhet som kan hjälpa till med ditt ärende kontakta servicecenter via deras receptioner eller skriv till service@eecs.kth.se  så hjälper de dig rätt.

Verksamhetsstödet

Servicecenter: service@eecs.kth.se

Ekonomi, fakturafrågor: invoice@eecs.kth.se

Ekonomi, EU-ärenden: eu-support@eecs.kth.se

Ekonomi, reseräkningar: reserakning@eecs.kth.se

Ekonomi, övrigt: ekonomi@eecs.kth.se

Avtal: avtal@eecs.kth.se

Registrator: registrator@eecs.kth.se

HR-ärenden: hr-support@eecs.kth.se

IT-ärenden: it-support@kth.se

Kommunikationsärenden: communication-support@eecs.kth.se

Utbildningsärenden (för lärare): education-support@eecs.kth.se

Forskarutbildningsärenden (för doktorander och handledare): doctoral-education-support@eecs.kth.se 

Ledningsfunktioner 

Skolchef skolchef@eecs.kth.se

Administrativ chef: admchef@eecs.kth.se

Prefekter 

Prefekternas funktionsadress: prefekter@eecs.kth.se

Prefekt och proprefekt CS: cs-prefekt@eecs.kth.se

Prefekt och proprefekt EE: ee-prefekt@eecs.kth.se

Prefekt och proprefekt IS: is-prefekt@eecs.kth.se

Prefekt och proprefekt HCT: hct-prefekt@eecs.kth-se