Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utrymningsrutiner vid undervisning

Här hittar du information kring vad som gäller vid utrymning i samband med undervisning.

Informationsbladet är tänkt att vara ett stöd till all undervisande personal vid en utrymningssituation. I informationsbladet framkommer det vad som förväntas av den undervisande personalen vid dessa tillfällen och vad som måste göras.

Rutiner vid brand/utrymning: Instruktioner för lärare

Innan undervisningstillfället börjar

  • Se till att du vet var nödutgångarna finns.
  • Läs på utrymningsplanen var återsamlingsplatsen ligger. Utrymningsplanerna sitter på väggen vid ingången i undervisningssalen.

Om larmet går

  • Avbryt undervisningen omedelbart.
  • Be studenterna att lämna undervisningssalen och gå tillåtersamlingsplatsen. Alla ska gå ut genom närmaste, icke rökfyllda, nödutgång. Använd inte hissen.
  • Din personliga säkerhet kommer först! Ta inga onödiga risker.
  • Följ instruktioner från KTH:s utsedda utrymningsledare (i orangea västar).
  • •Ring 112

Efter utrymningen

  • Stanna kvar på återsamlingsplatsen tillsräddningsledningen har gett klartecken att ni kan återvända till lokalerna.
  • Om du har frågor, vänd edig till utrymningsledarna.