Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

2021

På denna sida publiceras skolchefsbeslut för 2021 som är av större vikt. Besluten är indelade i fyra kategorier, forskning, utbildning, förordnanden och uppdrag samt organisation och verksamhetsutveckling. Samtliga skolchefsbeslut går att hitta i W3D3. Är du utanför KTH campus behöver du ansluta VPN för att nå besluten.