Skip to main content

University Management Office

The Management office assists KTH's management and is responsible for the university’s overall planning and operational analysis, follow-up, investigations, internal governance and control, quality assurance, educational issues, elections, regulations, administrative law and administrative support. The Management office is support to the University Board, President’s and University Director’s decision-making and preparation meetings, the Board of Education, First and Second Cycle Education Committee, Third Cycle Education Committee, the Faculty Council, the Ethics Committee, the Disciplinary Board and KTH’s Committee for Investigating Suspected Deviations from Good Research Practice.

We work with

Support

 • Management support
 • Planning and monitoring
 • Internal management and control
 • Regulations
 • Education in general
 • KTH-interna utredningar
 • Beredning för utbildningssamarbeten (BUS)

Administrative Law

Förvaltningsjuristerna erbjuder juridisk rådgivning och rättslig granskning inom bl.a. följande områden. 

 • Examination (frågor utan anknytning till den akademiska bedömningen av studenten)
 • Ärendehantering i studentärenden (frågor om antagningsärenden, tillgodoräknanden, ansökan om examen m.m.)
 • Studentdisciplinära ärenden
 • Juridisk granskning av KTH:s styrdokument
 • Offentlighet och sekretess (frågor om vad som är en allmän handling och eventuell sekretess i sådan handling m.m.)
 • Beställd utbildning och uppdragsutbildning
 • Indragning av handledarresurser och vetenskaplig oredlighet
 • Övrig myndighetsjuridik (frågor om förvaltningslagen och dataskyddsförordningen m.m.

Contact

Visiting address: Brinellvägen, 6th floor, KTH Campus
Postal address: KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm
Phone: +46 8 790 60 00

Non-personal email addresses

forvaltningsjuridik@kth.se  for contact with Administrative Law

kvalitetssammordning@kth.se  for contact with quality Assurance

fakultetsradet@kth.se  for contast with the Faculty Council

Head of University Management Office

Co-workers - University Management Office

  Last Name First Name Title Phone
Murray Christina ADVISOR INTERNAT. STRATEGIES +46 8 790 65 50
Sabel Annika LEGAL COUNSEL (ADMINISTR. LAW) +46 8 790 62 30
Wallin Niclas FÖRVALTNINGSJURIST
Metz Amelie FÖRVALTNINGSJURIST
Rune Helene SENIOR ADVISOR +46 8 790 91 80
Aminoff Anna GRUPPCHEF +46 8 790 72 43
Wikström Öbrand Inger KVALITETSSAMORDNARE +46 8 790 70 24
Eklund Alice SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER +46 8 790 79 86
Oldsjö Fredrik AVD.CHEF/BITR.UNIV.DIR +46 8 790 70 12
Aldur Helin LEGAL COUNSEL (ADMINISTR. LAW) +46 8 790 63 94
Gustafson Åsa SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER +46 8 790 69 55
Dalström Susanne LEDNINGSSEKRETERARE +46 8 790 70 94
Lilliesköld Joakim ASSOCIATE PROFESSOR +46 8 790 68 69
Carlstedt Anna UTBILDNINGSLEDARE +46 8 790 70 59
Ryttberg Malin SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER +46 8 790 71 60
Kiefer Anna PROJECT MANAGER +46 8 790 74 80
Gifvars Leif KVALITETSSAMORDNARE
Björklund Anna SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER +46 8 790 93 48
Ehnhage Maria UTREDARE +46 8 790 72 11
Rurling Åsa KVALITETSSAMORDNARE +46 8 790 72 73
Stenvall Anna Clara UTREDARE +46 8 790 72 03
Gerdin Johan UTREDARE +46 8 790 70 57
Johansson Anders TEKNOLOGIE DOKTOR +46 8 790 70 95
Dahlström Anna VERKSAMHETSCONTROLLER +46 8 790 63 65
Fahlbeck Erik SENIOR ADVISOR
Almgren Karin GRUPPCHEF +46 8 790 72 88
Palma-Hakim Maria TF GRUPPCHEF FÖRV.JURIDIK +46 8 790 60 62
Dehvari Arman FÖRVALTNINGSJURIST
Fagrell Per PROJECT MANAGER +46 8 790 60 21

Organisation

The University Management Office is a part of the University Administration  at KTH Royal Institute of Technology.

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Page responsible:ledningskansliet@kth.se
Belongs to: KTH Intranet
Last changed: Jan 17, 2024