Till innehåll på sidan

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ för KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och kollegial förankring. Majoriteten av ledamöterna är vetenskapligt kompetenta och utses genom val bland lärarna och forskarna.

Ansvar och uppgifter

 • Övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar.
 • Förvaltar och utvecklar för ovan ändamål KTH:s kvalitetssystem och bereder styrdokument rörande förutsättningar för kvaliteten i respektive verksamhetsområde.
 • Övergripande kvalitetsutvecklande ansvar för att
  • vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor,
  • vara en länk mellan KTH:s ledning och KTH:s lärare och forskare,
  • skapa goda förutsättningar för ämnesöverskridande kollegialt utbyte.
 • Uppgifter som rektor fördelar och den beslutanderätt som delegeras av rektor.

Arbetsordning vid KTH fr.o.m. 2019-07-01 (pdf)

Sammansättning och mandatperiod

Fakultetsrådet består av 13 ledamöter:

 • Sju ledamöter, varav en är ordförande (benämnd dekanus) och en är vice ordförande (benämnd prodekanus), innehar anställning som professor eller lektor.
 • Tre ledamöter innehar anställning hos annan arbetsgivare än KTH.
 • Tre ledamöter representerar studenterna.
 • Tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro‐ och yttranderätt.

Valberedningen utgörs av Eva Malmström (CBH), Helena Mattson (ABE), Cali Nuur (ITM), Sören Östlund (SCI), Ana Rusu (EECS), Jan Scheffel (EECS, sammankallande) samt med representation från THS. Valberedningen har mandatperioden från och med 1 januari 2019 och tillsvidare, dock längst till och med 1 januari 2023.

Nedan personer är ledamöter i Fakultetsrådet under mandatperioden 1 juli 2019 - 31 december 2023.

Ordförande (dekanus)

Sofia Ritzén
Sofia Ritzén
dekanus/professor, dekanus, professor 087909182

Vice ordförande (prodekanus)

Ledamöter som representerar lärarna och forskarna

Gunnar Karlsson
Gunnar Karlsson
professor, vice avdelningschef 087904257
Joakim Lilliesköld
Joakim Lilliesköld
universitetslektor 087906869

Externa ledamöter

 • Lars-Henrik Jörnving
 • Tobias Krantz
 • Pia Wågberg

Ledamöter som representerar studenter och doktorander

 • Filip Axelsson
 • Maja Rosén
 • Saumey Jain

Representanter för arbetstagarorganisationerna

Malin Björk
Malin Björk
utbildningsadministratör 087908498

Sekreterare