Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fakultetsrådet

Fakultetsrådet är ett universitetsövergripande organ för KTH:s arbete med kvalitetsutveckling och kollegial förankring. Majoriteten av ledamöterna är vetenskapligt kompetenta och utses genom val bland lärarna och forskarna.

Ansvar och uppgifter

 • Övergripande ansvar för att utveckla kvalitén i KTH:s utbildning, forskning och samhällssamverkan samt i rekryterings- och befordringsprocesser för läraranställningar.
 • Förvaltar och utvecklar för ovan ändamål KTH:s kvalitetssystem och bereder styrdokument rörande förutsättningar för kvaliteten i respektive verksamhetsområde.
 • Övergripande kvalitetsutvecklande ansvar för att
  • vara rådgivande till rektor i strategiska och etiska frågor,
  • vara en länk mellan KTH:s ledning och KTH:s lärare och forskare,
  • skapa goda förutsättningar för ämnesöverskridande kollegialt utbyte.
 • Uppgifter som rektor fördelar och den beslutanderätt som delegeras av rektor.

Arbetsordning vid KTH fr.o.m. 2019-07-01 (pdf)

Sammansättning och mandatperiod

Fakultetsrådet består av 13 ledamöter:

 • Sju ledamöter, varav en är ordförande (benämnd dekanus) och en är vice ordförande (benämnd prodekanus), innehar anställning som professor eller lektor.
 • Tre ledamöter innehar anställning hos annan arbetsgivare än KTH.
 • Tre ledamöter representerar studenterna.
 • Tre representanter som utses av arbetstagarorganisationerna har närvaro‐ och yttranderätt.

Valberedningen utgörs av Eva Malmström (CBH, sammankallande), Helena Mattson (ABE), John Cantwell (ABE), Ana Rusu (EECS), Mats Engwall (ITM) och Sören Östlund (SCI) samt med representation från THS. Valberedningen har mandatperioden från och med 4 oktober 2022 och tillsvidare, dock längst till och med 31 januari 2026.

Nedan personer är ledamöter i Fakultetsrådet under mandatperioden 2024-2027.

Ordförande (dekanus)

Vice ordförande (prodekanus)

Nina Cyrén Wormbs
Nina Cyrén Wormbs prodekanus, professor nina@kth.se 087908583 Profil

Ledamöter som representerar lärarna och forskarna

Zahra Kalantari
Zahra Kalantari universitetslektor zahrak@kth.se 087908693 Profil
Gunnar Karlsson
Gunnar Karlsson professor, vice avdelningschef gk@kth.se 087904257 Profil
Inger Odnevall
Inger Odnevall professor, avdelningschef ingero@kth.se 087906621 Profil

Externa ledamöter

 • Erik Dahlberg
 • Tobias Krantz
 • Pia Wågberg

Ledamöter som representerar studenter och doktorander

 • Katarina Lindmark
 • Emil Wik

Representanter för arbetstagarorganisationerna

Malin Björk
Malin Björk utbildningsadministratör malinbj@kth.se 087908498 Profil
Charlotte Hurdelbrink
Charlotte Hurdelbrink universitetsadjunkt hurdel@kth.se 087909648 Profil

Sekreterare

Johanna Andersson Raeder
Johanna Andersson Raeder utbildningsledare jar3@kth.se 087907022 Profil