Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Konstnärlig forskningsetik – forskning mellan utsatthet och egenmakt

Den skärpning i tillämpningen av etikprövningslagstiftningen som skett de senaste åren har skapat stor osäkerhet, inte minst när det gäller konstnärlig forskning. Vad kan beforskas och hur? Välkommen till ett seminarium om konstnärlig forskning och forskningsetik den 23 november!

Tid: To 2023-11-23 kl 10.00 - 16.00

Plats: KTH Campus, Brinellvägen 8

Språk: Engelska

Medverkande: Vetenskapsrådet och KTH

Exportera till kalender

Etikprövning av forskning har under det senaste året debatterats flitigt. Etikprövningsmyndighetens tillämpning av lagstiftningen har stått i fokus, särskilt kravet på etikprövning för all forskning oavsett disciplin. Lagstiftningen har utvecklats utifrån medicinsk forskning på människa, men det unika för Sverige är att den gäller för all forskning «på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter» (EPM).

Vetenskapsrådet anordnade redan 2016 ett symposium om konstnärlig forskning och forskningsetik, vilket 2017 utmynnande i en årsbok på temat. Mycket har hänt sedan dess, och det finns ett stort behov av att samla de frågor som väckts och de initiativ som tagits, både inom konstnärlig forskning och inom angränsande fält.

Om du vill delta på plats, anmäl dig senast 15 november.

Registrera dig här

Program

09:30 Registrering och kaffe

10:00 Introduktion av Katja Grillner, professor och prefekt, institutionen för arkitektur, KTH, och Maria Hellström Reimer, vetenskaplig rådgivare vid Vetenskapsrådet.

Session 1

10:15 Etik inom forskning eller forskningsetik: Moralspänningar inom konstnärlig forskning, en rapport om studie av bedömningsprocessen inom konstnärlig forskning.

Talare: Tobias Olofsson, forskare, institutionen för sociologi vid Lunds universitet.

10.40 Språk, etik och designforskning

Talare: Martin Avila, designer, forskare och professor i design, Konstfack, konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk.

11.05 Etikbedömning och konstbaserad forskning - ett administrativt perspektiv.

Talare: Fredrik Karlsson, forskningsetikrådgivare vid KTH.

11.30 Kopplingen mellan etik i konst och forskning

Talare: Ylva Hofvander Trulsson, professor i estetiska ämnens didaktik, Stockholms universitet, och Kristina Hagström Ståhl, gästprofessor i teatervetenskap, Stockholms universitet.

11.55 Panelsamtal

Moderator: Cecilia Sjöholm

12:30 Lunch

Session 2

13.30 Medvetenhet om förekomsten av "etisk spegling" i forskningsprojekt inom konst- och vetenskapsområdet.

Talare: Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa och universitetslektor i social medicin vid Kungliga Musikhögskolan.

13.45 När estetik blir etik i akademi och kreativt skrivande.

Talare: Hanna Hallgren, poet och docent vid Linnéuniversitetet.

14.00 Lyssna med elefantöron: omsorg i etikgranskning.

Hugo Boothby, universitetsadjunkt i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

14.15 Etik som inkluderar mer än mänskliga varelser och humaniora i praktiken.

Talare: Cecilia Åsberg, professor vid Tema Genus, Linköpings universitet.

14.30 Panelsamtal 2: Etiska utmaningar och etikprövning i praktiken
Moderator: Carl Unander-Scharin

15.00 Kafferast

Session 3

15.15 Panelsamtal 3: God forskningspraxis - God forskningspraxis - hur stöttar vi den på bästa sätt?

Moderator: Maria Hellström Reimer

Talare:

  • Maria Göransdotter, lektor i designhistoria och designteori på Designhögskolan
  • Jesper Lundgren, universitetslektor, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet.
  • Pernilla Hagbert, forskare i urbana och regionala studier vid KTH.