Till innehåll på sidan

Kommande utlysning inom WISE: Projektmedel för industridoktorander och postdoktorer

Kvinna i labbmiljö
Foto: Johanna Åkerberg Kassel
Publicerad 2023-02-09

I april öppnar Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) sin första utlysning för industridoktorander och postdoktorer inom materialvetenskap för en hållbar framtid.

Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) är Sveriges största forskningssatsning på materialvetenskap för en hållbar framtid. Totalt omfattar forskningsprogrammet 2,7 miljarder kronor under perioden 2022–2033.

Syftet med WISE är att skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser. En viktig del av den forskning som bedrivs inom WISE är därför samverkan med svensk industri, bland annat genom satsningar på industridoktorander och postdoktorer.

I april öppnar WISE en utlysning för finansiering av upp till 12 industridoktorander och upp till 12 industriella postdoktorer inom området materialvetenskap för en hållbar framtid.

Hur söker jag?

Du som är forskare vid KTH kan söka finansiering i utlysningen, tillsammans industrier som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) i Sverige. Varje projekt ska inkludera två projektledare – en industriell och en akademisk. Industriprojektledaren och den akademiska projektledaren står båda som sökande.

Läs hela utlysningstexten på WISE-materials.org

Vilka projekt finansieras?

Utlysningen ska finansiera projekt som genomförs i samarbete mellan industri och akademi och som berör materialforskning för en hållbar framtid. Projekten ska adressera ett eller flera av de tematiska områdena för WISE:

  • omvandling, lagring och distribution av ren energi
  • att ersätta sällsynta, energikrävande och giftiga material med cirkulära hållbara material
  • att motverka förorening, rena och skydda atmosfären, marken och vattendrag
  • upptäckter av helt nya material för nya hållbara teknologier och användningsområden

Tidsplan

Utlysningen öppnar: 1 april 2023
Utlysningen stänger: 30 april 2023

Om WISE

Forskningsprogrammet Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability (WISE) ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle genom nya och förbättrade material och tillverkningsprocesser. Totalt omfattar forskningsprogrammet 2,7 miljarder kronor under perioden 2022–2033.

Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) och drivs gemensamt av KTH, Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Linköpings universitet är värdorganisation. I programmet ingår även affilierade partnergrupper vid Karlstads universitet, Umeå universitet och Örebro universitet.

Läs mer om WISE