Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH-koordinerade projekt inom Horisont Europa

KTH deltar i flera projekt för forskningssamverkan finansierade av EU, främst genom ramprogrammet Horisont Europa. Läs om EU-finansierade samverkansprojekt koordinerade av KTH.

Artikel finns enbart på engelska – läs den här .