Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Forskningssamverkanskompetens

Via Research Support Office, RSO, erbjuds du som har en ledarroll inom forskningssamverkan särskilt stöd genom bland annat utbildningar, seminarier, onlinekurser i Canvas och deltagande i nätverk.

Demonstration_socialrobot_projekt_DigitalFutures_JonasBeskow2020.Foto Olof Holdar

Onlinekurser i Canvas

Onlinekurserna i Canvas är baserade på tematiska seminarier som Research Support Office, RSO, anordnat för ledare av forskningssamverkan. Kursen riktar sig till föreståndare för centrum, forskningsplattformar, strategiska innovationsprogram eller stora EU- projekt. Kurserna är kostnadsfria och tillgängliga för alla forskare, forskarstuderande och anställda på KTH, och är framtagna på uppdrag av vicerektor för forskning.

Publicerade kurser

Kommande: JML och Hållbarhet, kontakt Pierre Bodin  (RSO).

Seminarier och nätverkande

STRIV anordnar också kontinuerligt nätverksträffar med olika aktuella teman, som riktar sig till dels de som gått canvaskurs, men dessa nätverksträffar är även ett bra tillfälle att träffa andra forskare och sakkunniga för att dela erfarenheter och kunskap med varandra.  

Kontakt